Aktualności
Brzeg
Powiat brzeski

Przysięga na zamku


W dniu 22 lutego 2020 r. o godz. 12.00 na dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich w Brzegu odbyła się uroczysta przysięga  żołnierzy pierwszego w województwie opolskim batalionu WOT. Przysięga była zwieńczeniem intensywnego, 16.dniowego szkolenia podstawowego.

fot. Janusz Pasieczny

Przed wyznaczoną godziną plac zamkowy zapełnił się żołnierzami,  ich rodzinami oraz przybyłymi gośćmi. Wśród biorących udział w uroczystości znaleźli się  przedstawiciele władz samorządowych, administracji państwowej różnych szczebli oraz dowódcy i kapelani wojskowi, m. in.:  Dowódca 13 Śląskiej Brygady OT płk Tomasz Białas, Wiceminister Obrony Narodowej Marcin Ociepa, Wojewoda Opolski Adrian Czubak, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu płk Dariusz Kaminiów, płk Piotr Hałys – reprezentant Dowództwa WOT. Obecni byli również przedstawiciele władz lokalnych – wśród nich: Starosta Powiatu Brzeskiego Jacek Monkiewicz, Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, Krzysztof Szary – Komendant Straży Miejskiej w Brzegu, mjr Jarosław Hołomejko – z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu,  płk  Krzysztof Mikrut – pełniący obowiązki d-cy 1. Pułku Saperów, Dariusz Byczkowski – Dyrektor Zamku Piastów Śląskich w Brzegu.

 Dowódca 13 Śląskiej Brygady OT, płk Tomasz Białas, w żołnierskich słowach, powitał wszystkich przybyłych na Plac Zamkowy. Zaczął od weteranów Armii Krajowej: żołnierza 72 pułku AK mjr. Henryka Czerwińskiego, Prezesa Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy AK Janusza Kwapisza.

fot. Janusz Pasieczny

Następnie po krótkim przemówieniu Dowódcy Brygady żołnierze WOT wypowiedzieli rotę przysięgi.

Wszystkim obecnym odczytano list Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Odbyły się podziękowania i gratulacje. W imieniu żołnierzy OT głos zabrał szer. Robert Galara. Dowódca Brygady osobiście pogratulował żołnierzom wyróżnionym za dobre wyniki w szkoleniu, a także ich rodzinom.

Ceremonię zakończyła defilada wojskowa. 

Po części oficjalnej można było zapoznać się ze sprzętem, będącym na wyposażeniu żołnierzy WOT, była też wyśmienita wojskowa grochówka.

522 views