Aktualności
Brzeg

Przysięga WOT na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu


W dniu 7 lutego pierwsi żołnierze 171 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Brzegu rozpoczęli służbę wojskową. Jednostka ta działa w ramach w ramach 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Wśród 70 ochotników rozpoczynających służbę w brzeskiej jednostce znalazło się również  9 kobiet. W dniu 22 lutego 2020 r. po przejściu 16 dniowego szkolenia podstawowego żołnierze ci złożą przysięgę na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. WOT opiera swój potencjał na ochotnikach. Szkolenie odbywa się głównie w dni wolne od pracy, co daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą wojskową. Czas trwania służby wynosi od roku do sześciu lat. Na wniosek żołnierza okres ten może zostać przedłużony.

Wojska Obrony Terytorialnej przeznaczone są w szczególności do:

  • prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu). Działania te będą miały na celu zniszczenie lub zatrzymanie sił potencjalnego przeciwnika;
  • ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
  • ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji;
  • współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego;
  • ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni;
  • szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.

Szkolenie podstawowe – skierowane do osób, które nie miały do czynienia ze służbą wojskową, nazywane popularnie w WOT „szesnastką” ma charakter szkolenia wstępnego, którego celem jest wdrożenie ochotnika do służby w komponencie terytorialnym SZ RP. W praktyce szkolenie to będzie obejmowało zakres podstawowych umiejętności taktycznych i strzeleckich. Nim jednak ochotnik rozpocznie praktyczne ćwiczenia, zobowiązany jest do zaliczenia podstaw teoretycznych kursu podstawowego.

Szkolenie wyrównawcze – skierowane jest do rezerwistów. Jest ono odpowiednikiem szkolenia podstawowego dla ochotników, lecz w założeniu przeznaczone jest dla żołnierzy rezerwy, którzy zgłoszą chęć podjęcia służby w WOT. Realizowane jest
w trybie 8 dniowego szkolenia, tzw. „ósemki”.

Przypomnijmy, że WOT zostały utworzone dnia 1 stycznia 2017 r. na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Tworzenie WOT to proces długofalowy. Szacuje się, że cały system zostanie ostatecznie zbudowany do 2021 roku. Według planów Ministerstwa Obrony Narodowej do końca 2019 r. na terenie Polski miało powstać 63 batalionów, składających się na 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej. Liczba żołnierzy obrony terytorialnej ma docelowo osiągnąć 53 tysiące.  W grudniu 2019 roku ich liczba przekroczyła 24 tys.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej dzień 27 września ustanowiono Świętem Wojsk Obrony Terytorialnej.

1359 views