Aktualności

PWSZ w Nysie wita nowych studentów Erasmus+


Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie zorganizowało Dzień Adaptacyjny dla studentów zagranicznych Erasmus+, którzy właśnie rozpoczynają swój pobyt w nyskiej Uczelni. 

W semestrze zimowym 2021/22 PWSZ w Nysie gości 23 studentów zagranicznych z Indonezji, Meksyku, Rosji, Kosowa, Turcji, Hiszpanii, Ukrainy, Maroka i Albanii, którzy będą realizować swoją mobilność Erasmus+ na kierunkach: zarządzanie i inżynieria produkcji, filologia angielska, finanse i rachunkowość, architektura oraz informatyka.

Dzień Adaptacyjny to doskonała okazja do zapoznania studentów z podstawowymi informacjami o Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, zasadach studiowania, regulaminach, prawach i obowiązkach jak i kwestiach dotyczących życia w Polsce. Ważną częścią wydarzenia były również spotkania z Instytutowymi Koordynatorami ds. współpracy międzynarodowej dotyczące kursów prowadzonych w języku angielskim. 

Po części formalnej, pracownicy Biura Współpracy Międzynarodowej wraz ze studentami Tutorami przygotowali kilka atrakcji oraz gier integracyjnych. Studenci uczestniczyli już w wielu wydarzeniach o charakterze integracyjnym: m.in. wycieczka po Nysie oraz turniej gry w kręgle, a także udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/22.

Studenci zagraniczni w znaczący sposób przyczyniają się do otwarcia na nowe kultury, ubarwiają społeczność akademicką nyskiej uczelni, przyczyniają się do rozwoju internacjonalizacji oraz oferty kształcenia w językach obcych.

Przybyłym studentom zagranicznym, życzymy samych sukcesów w nauce oraz wspaniałego pobytu w PWSZ w Nysie!