Aktualności
Brzeg
Powiat brzeski

Radni Koalicji Obywatelskiej chcą pomóc ratować finanse Brzeskiego Centrum Medycznego.


Z inicjatywy klub radnych Koalicji Obywatelskiej na dzisiejszej Sesji Rady Miasta procedowana będzie uchwała intencyjna w sprawie umorzenia zaległości podatku od nieruchomości dla brzeskiego szpitala.

W projekcie uchwały Radni KO zwracają się z apelem do Burmistrza o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości dla BCM, mając na względzie trudną sytuację finansową placówki i kłopoty z regulowaniem bieżących zobowiązań. W uzasadnieniu zwracają uwagę na to, iż z obowiązujących przepisów wynika, że na wniosek podatnika – BCMu, uzasadniony jego ważnym interesem lub interesem publicznym, możliwe jest umorzenie w całości lub w części zaległości

BCM już kilkukrotnie wnioskował do Burmistrza w tej sprawie, jednak wcześniejsze wnioski, nie spotkały się z jego aprobatą. Zauważyć należy, że nie zdarzyło się wcześniej, aby stanowisko w tej sprawie zajmowała Rada Miasta.

Burmistrz i opiniujący uchwałę radca prawny stoją na stanowisku, że w sprawach podatkowych Rada apelować nie może, a umorzenie zaległości podatkowych to wyłączna kompetencja burmistrza, który podejmuje decyzje po dokonaniu analizy sytuacji finansowej podatnika, mając na względzie m.in. w jakim stopniu umorzenie poprawi jego sytuację finansową.

Zła sytuacja finansowa BCM to wynik między innymi zbyt niskiego kontraktu z NFZ, rosnących kosztów działalności i wieloletniego złego zarządzania szpitalem przez poprzednie władze powiatu.

Po przejęciu władzy w powiecie Starosta Jacek Monkiewicz otwarcie powiedział, że sytuacja finansowa BCM jest bardzo trudna, wręcz krytyczna, wbrew temu co twierdził przez lata poprzedni Starosta Maciej Stefański. Opracowanie programu naprawczego, mającego pomóc szpitalowi wyjść na prostą zlecił nowemu Dyrektorowi brzeskiego szpitala.

W przededniu wyborów parlamentarnych dyrektor BCM przedstawił kompleksowy program restrukturyzacji, który wywołał polityczną burzę. Przewidywał on bowiem zamknięcie oddziałów generujących największe straty.

Restrukturyzacja staje się faktem. Radni Powiatu Brzeskiego przyjęli program naprawczy, którego wprowadzenie konsekwentnie prowadzić ma do polepszenia finansów brzeskiej lecznicy.

Czy Rada podejmie uchwałę, a wobec wdrożenia programu restrukturyzacyjnego burmistrz przychyli się do apelu Radnych?

Zgodnie z porządkiem obrad uchwała ta będzie procedowana jako ostatnia.

W przypadku pozytywnej decyzji Rady, przekonamy się czy będzie stanowiła dla burmistrza pewnego rodzaju drogowskaz przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie.

Do sprawy będziemy wracać.

378 views