Aktualności
Gmina Skarbimierz

Ranking bibliotek


Na 198 miejscu, wśród 837 ocenianych  w rankingu bibliotek 2020  gazety „Rzeczpospolita”,  znalazła się Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu.

Po przeliczeniu ilości czytelników na 1000 mieszkańców, ilości wypożyczonych książek na czytelnika, powierzchni na 1000 mieszkańców, ilości książek na 1000 mieszkańców, ilości książek nabytych po 2009 r., ilości książek nabytych w 2019 r. na 1000 mieszkańców oraz procentu dotacji w 2019 r. otrzymaliśmy 228,15 punktów.

Biuro biblioteki i najnowsza, największa, powstała 23 czerwca 2020 r., filia biblioteczna mieści się w wyremontowanym, nowoczesnym i funkcjonalnym, mającym doskonałe zaplecze do zajęć edukacyjno- artystycznych budynku po byłej szkole rolniczej w Żłobiźnie.

Kolejne filie usytuowane są w Lipkach, Małujowicach, Zwanowicach                        i Łukowicach Brzeskich. Kierownikiem biblioteki  i bibliotekarką w filii w Żłobiźnie jest Pani Małgorzata Dziura. W pozostałych filiach pracują Panie: w Lipkach – Irena Dolińska, w Łukowicach Brzeskich Angelika Jarosz, w Małujowicach – Grażyna Sadowska, w Zwanowicach – Irena Bednarek.

Księgozbiór każdej filii jest systematycznie wzbogacany o nowości wydawnicze o różnej tematyce, tak aby każdy czytelnik znalazł książkę, która jest w jego centrum zainteresowań. Wszystkie biblioteki są czynne z zachowaniem rygorów epidemicznych. Serdecznie zapraszamy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu, jako jedyna instytucja kultury w Gminie Skarbimierz, stara się zaspakajać, szeroko rozumiane, potrzeby kulturalne mieszkańców gminy. Oprócz pracy stricte bibliotecznej organizuje różnorodne imprezy kulturalne, spotkania, koncerty, przeglądy, konkursy i szeroko rozumianą działalność edukacyjno artystyczną ukierunkowana głównie na dzieci i młodzież, zajęcia dla dorosłych i dla seniorów. Wszystkie te zajęcia są mocno ograniczone przez pandemię dlatego czekamy z nadzieją na ograniczenie obostrzeń z nią związanych.

Reklama
66 views