Brzeg

Remont ul. Lekarskiej


Wystartowały prace remontowe w ramach zadania pn.: „Remont ulicy Lekarskiej w Brzegu”, który jest realizowany ze środków własnych Gminy Brzeg. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Koszt realizacji robót to 81.346,05 zł.

Umowny termin wykonania zadania to 31.08.2020 r.

Zadanie będzie swoim zakresem obejmowało: remont nawierzchni jezdni i chodników, a jego wykonawcą jest Brukarstwo Roboty Bitumiczne i Odwadnianie Terenu JARZĄBEK Sp. Jawna.

237 views