Aktualności
Wywiad

Równowaga musi być zachowana — radni, a nie burmistrz dokonują wyboru przewodniczącego.


Rozmowa z Sebastianem Rachwalskim – przewodniczącym brzeskiej Platformy Obywatelskiej

Krzysztof Żołyński: Panie Przewodniczący, na ostatniej sesji Rady Miejskiej Brzegu wybrano nową przewodniczącą.

Sebastian Rachwalski: Po ciężkiej chorobie odszedł od nas wielki człowiek, brzeżanin- przewodniczący Rady Janusz Wójcik i wybór w jego miejsce nowego przewodniczącego był konieczny.

KŻ: Wybór radnej Renaty Listowskiej z Platformy Obywatelskiej był dla Pana zaskoczeniem?

SR: To niezwykle kompetentna osoba i jestem głęboko przekonany, że z powodzeniem i rzetelnie wypełniać będzie obowiązki przewodniczącej. Bardzo się cieszę, że większość radnych podziela moją opinię i obdarzyła ją zaufaniem, powierzając stery Rady.

KŻ: Nie odpowiedział Pan na pytanie.

SR: Radni reprezentujący różne ugrupowania społeczne i polityczne, w tym radni PiS-u zachęcali koleżankę Renatę Listowską do ubiegania się o to stanowisko. Jako przewodniczący brzeskiej PO wraz z zarządem powiatu, prowadziłem rozmowy w tym zakresie z radnymi i przedstawicielami ich środowisk politycznych oraz burmistrzem.

Oczywiście, że ze strony środowiska politycznego burmistrza padły inne propozycje.

KŻ: Burmistrz w TVP Opole skarżył się, że został oszukany. Skąd taka teza z jego ust.

SR: Faktem jest, że od początku nie był zwolennikiem wysuwanej przez moje ugrupowanie kandydatury Renaty Listowskiej. Rada Miasta to suwerenny, odrębny od burmistrza organ. Równowaga musi być zachowana – i to radni, a nie burmistrz dokonują wyboru przewodniczącego. Zdecydowana większość radnych, w tym przedstawiciele środowiska politycznego burmistrza, opowiedziała się za kandydatką PO, za co serdecznie im dziękuję. 

KŻ: Mówi się o upadku koalicji burmistrza.

SR: Na początku tej kadencji ustaliliśmy, że będziemy wspierać i popierać dobre inicjatywy burmistrza i te ustalenia są nadal aktualne.

KŻ: Czyli w Brzegu dalej będzie koalicja POPIS?

SR: Ja bym powiedział, że mimo politycznych różnic nasi radni dali i dawać będą dalej popis dobrej współpracy rady z burmistrzem na rzecz Brzeżan. Przewodnicząca Renata Listowska jest tego gwarantem. Podpisujemy się obiema rękami  pod wszystkimi dobrymi inwestycjami, które widać w naszym mieście. Bez poparcia naszych radnych i stworzenia dobrego klimatu do współpracy z marszałkiem Andrzejem Bułą nie byłyby one możliwe. Dziś zrewitalizowane parki, amfiteatr, remont BCK, w końcu likwidacja budynku PKS-u z dykty i nowo oddane centrum przesiadkowe, stają się faktem i służyć będą naszym mieszkańcom.

KŻ: Przed Radą Miejską sporo wyzwań w najbliższym czasie.

SR: Najbliższe miesiące to czas wytężonej pracy nad budżetem na przyszły rok. Radni PO zgłosili do niego szereg zadań. Dziś jest czas na rozmowy z burmistrzem, ale również i pozostałymi radnymi nad ich poparciem.

KŻ: To będzie test nowej współpracy na linii burmistrz rada.

SR: Jestem głęboko przekonany, że nowa przewodnicząca wspólnie z radnymi oraz burmistrzem wypracuje dobry kompromisowy budżet, w którym znajdą się inicjatywy zarówno radnych, jak i burmistrza. To ma do siebie dobry kompromis, że jest dobry, wtedy, gdy wszystkie strony są z niego zadowolone. Najważniejsze, żeby w duchu tego kompromisu i porozumienia współpracować na rzecz naszych mieszkańców.

Krzysztof Żołyński: Bardzo dziękujemy za rozmowę.

Reklama
746 views