Aktualności

Rozpoczęła się modernizacja przejść dla pieszych na ulicy Robotniczej


W poniedziałek (4 października) rozpoczęły się prace mające na celu przebudowę przejść dla pieszych przy ulicy Robotniczej. 

Zostaną one doświetlone, a bariery architektoniczne będą usunięte. Planowane jest także zamontowanie progów zwalniających i pasów akustycznych oraz odnowienie oznakowania pionowego i poziomego. Dodatkowo wymieniona będzie nawierzchnia jezdni na asfalt o podwyższonej przyczepności oraz naprawione zostaną chodniki w pobliżu tych przejść. 

Zadanie będzie realizowane przy wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawca robót to firma Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „JARZĄBEK” Spółka Jawna. Umowny koszt realizacji zadania został oszacowany na kwotę 1.045.142,77 zł, z czego 810.960,00 zł, czyli 80% wartości, stanowić będzie dotacja z RFRD.

Zakończenie inwestycji planowane jest do świąt Bożego Narodzenia.