Aktualności

Rozpoczynające się wakacje to świetny czas, by zdecydować się na przygodę życia


W województwie opolskim trwa właśnie nabór do 171. batalionu lekkiej piechoty w Brzegu, który odbywa się pod hasłem „Dbajmy razem o oPOLSKIE”. Terytorialsem może zostać każdy, kto ukończył 18 lat i nie był karany. 

171. batalion lekkiej piechoty w Brzegu wchodzi w skład 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, która działa zarówno na terenie województwa śląskiego, jak i opolskiego. Obecnie służy w niej już ponad 1 700 żołnierzy, którzy szkolą się i rozwijają, by wspierać mieszkańców swojego regionu. 

Jak podkreśla dowódca 171. blp, ppłk Piotr Majewski tu pasja, umiejętności i zainteresowania skupiają się przede wszystkim na czynności dawania, bo każdy od dowódców przez żołnierzy daje z siebie wszystko…

- Zmieniamy słabość w siłę, zawahanie w odwagę, bezradność w spełnienie. To miejsce idealne do rozwoju zarówno dla młodych, jak i dojrzałych obywateli. To właśnie ten rodzaj Sił Zbrojnych stworzył żołnierza-obywatela, który  buduje patriotyczną tożsamość nie tylko swoją, ale również całej lokalnej społeczności – zaznacza ppłk Majewski. 

Co ważne, WOT daje możliwość połączenia służby z życiem zawodowym i rodzinnym, dzięki temu, że szkolenia odbywają się w weekend. Każdy z żołnierzy po szkoleniu podstawowym lub wyrównawczym, ma obowiązek stawiać się raz w miesiącu na szkoleniu rotacyjnym. Wszystkie dodatkowe szkolenia są dobrowolne i tu sam żołnierz, w zależności od możliwości i chęci, decyduje o braniu w nich udziału. 

Mieszkańcy województwa opolskiego mogą już składać do Wojskowych Komend Uzupełnień wnioski o powołanie w szeregi WOT. Osobista wizyta w WKU nie jest jednak na początku konieczna, wystarczy skorzystać z platformy ePUAP, czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, która jest dostępna na stronie www.epuap.gov.pl. Wniosek o powołanie znajduje się w katalogu spraw, w zakładce „bezpieczeństwo narodowe” i dalej „spełnianie powszechnego obowiązku obrony”.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej. Stanowią one uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. 


W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.