Aktualności

Samorządowcy i brzeska policja zawarli porozumienie w sprawie nowego radiowozu


Porozumienie w sprawie nowego radiowozu podpisali szef brzeskiej policji, Starosta Powiatu Brzeskiego i Burmistrz Brzegu. Samorządowcy na ten cel przeznaczyli 57 500 złotych. Pozostała część zostanie sfinansowana z budżetu Komendy Głównej Policji. Dzięki tej inicjatywie policjanci już wkrótce będą mieli do dyspozycji nowy radiowóz.

12 maja odbyło się spotkanie p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Brzegu mł. insp. Zbigniewa Stanowskiego ze Starostą Powiatu Brzeskiego Jackiem Monkiewiczem. Trzy dni później w Urzędzie Miasta szef brzeskiej policji spotkał się z Burmistrzem Brzegu Jerzym Wrębiakiem.

Spotkania dotyczyły podpisania porozumień w sprawie zakupu nowego radiowozu. Starosta na ten cel przeznaczył 17 500 złotych. Natomiast z budżetu miasta burmistrz przeznaczy 40 000 złotych. Pozostała część zostanie sfinansowana ze środków Komendy Głównej Policji.

Warto wspomnieć, że władze powiatu i miasta sukcesywnie wspomagają brzeską policję, co przede wszystkim wpływa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców całego powiatu. Tym razem za pozyskane środki zostanie zakupiony radiowóz.