Aktualności

Sesja Rady Miasta: remont ul. Powstańców Śląskich i ruch dwukierunkowy na odcinku od szpitala


Na Sesji Rady Miejskiej odbyła się debata na temat remontu ul. Powstańców Śląskich i ewentualnej reorganizacji ruchu na odcinku od szpitala do skrzyżowania z ul. Piastowską.

Ponieważ w sprawozdaniu burmistrza z wykonania bieżących zadań w mieście, pojawił się temat ul. Powstańców Śląskich, padły też pytania o ich zakres, a także powrócił temat zmiany organizacji ruchu.

Z wystąpienia burmistrza oraz odpowiedzi jego urzędników wiemy, że remont ul. Powstańców Śląskich obejmuje wymianę chodników oraz słupów latarni. W przypadku oświetlenia jest obietnica firmy Tauron, która zadeklarowała, że po analizie instalacji elektrycznej i przeprowadzeniu jej modernizacji, znikną stare słupy latarni i zostaną zastąpione ich nowoczesnymi wersjami.

Zdemontowana będzie także sygnalizacja świetlna na wysokości sali gimnastycznej na ul. Powstańców Śląskich.

Przy takich okazjach, zawsze powraca temat sygnalizacji świetlnej obok poczty, a także zmiany organizacji ruchu na odcinku pomiędzy szpitalem a skrzyżowaniem z ul. Piastowską.

Jeden z mieszkańców podniósł też sprawę ronda na ul. Kamiennej zlokalizowanego w bardzo małej odległości budynku. Zdaniem występującego, wprowadzenie ruchu dwukierunkowego może obniżyć ruch na tym rondzie i pozwoli odetchnąć mieszkańcom od spalin i hałasu. Z jego wyliczeń wynika, że przez rondo przejeżdża codziennie 600 samochodów.

Z informacji urzędników z brzeskiego magistratu wynika, że w zasadzie nie ma szans na przywrócenie ruchu w dwóch kierunkach pomiędzy szpitalem a pocztą. Okazuje się, że analiza natężenia ruchu w tym rejonie wykazała, że wprowadzenie ruchu dookolnego przez ulice Powstańców Śląskich, Kamienną i Chrobrego, jest najlepszym rozwiązaniem. Zdaniem przedstawicieli burmistrza doprowadziło to do udrożnienia ruchu, a także zapewniło bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych, zlokalizowanych w okolicach dwóch szkół.

Przywrócenie ruchu dwukierunkowego spowodowałoby duże korki na ulicach Piastowskiej i Chrobrego. Poza tym konieczna byłaby likwidacja ścieżki rowerowej na Powstańców, gdyż nie można jej umieścić na zbyt wąskich chodnikach.

Sygnalizacja obok poczty również zostaje.

Na wniosek radnych zostanie przeprowadzona kolejna analiza natężenia ruchu w tym rejonie.