Aktualności

Sesja Rady Miejskiej Brzegu: start z problemami związanymi z covidem oraz głosowanie nad podniesieniem podatków i pensji burmistrza


Czwartkowa (25 listopada) sesja poświęcona była kilku sprawom, a wśród nich najważniejsze było głosowanie podwyżki podatków w gminie Brzeg. Jednak wszystko rozpoczęło się od wniosku radnej Jadwigi Kulczyckiej, zgłaszającej zastrzeżenia co do miejsca organizacji obrad w sali MOSiR przy miejskim stadionie w kontekście zagrożenia epidemiologicznego.

W ramach protestu salę obrad opuściły dwie radne: Jadwiga Kulczycka i Anna Głogowska. Pierwsza z nich zgłaszając wniosek o przerwanie obrad, podnosiła, że odbywają się one w lokalu nienadającym się do tego zadania – zbyt małym, bez możliwości przewietrzenia oraz przy zbyt małych odległościach pomiędzy radnymi. Mówiła o obawach o zdrowie swoje i pozostałych radnych i zaproponowała przeniesienie obrad na inny termin i do innego, spełniającego wymogi pomieszczenia. Jej wniosek upadł w głosowaniu.

Radni w głosowaniu zatwierdzili uchwałę o zmianie uposażenia burmistrza. W rezultacie głosowania włodarz Brzegu będzie zarabiał 16 tysięcy złotych. Na kwotę tę składa się wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki.

Burmistrz w swojej wypowiedzi stwierdził, że przychylił się do wniosku przewodniczącej Listowskiej dotyczącego poszukiwania oszczędności, która proponowała ograniczenie iluminacji budynku Urzędu Miasta. Będziemy sprawdzać realizację tej obietnicy.

I na koniec podjęto uchwałę o podwyżce podatku od nieruchomości i gruntu. Pisaliśmy obszernie o tej sprawie, a więc po szczegóły odsyłamy do naszego artykułu, który znajduje się TUTAJ.

Autor: Krzysztof Żołyński