Aktualności

Słowiańska w gronie najlepszych szkół eTwinning w Europie


Międzynarodowy projekt eTwinning, realizowany przez klasę 3 H/F w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu pod opieką Magdaleny Bonar, otrzymał Europejską Odznakę Jakości.

Projekt został doceniony już wcześniej przez Krajowe Biuro eTwinning – 14 lipca przyznano Krajową Odznakę Jakości, natomiast 28 października projekt eTwinning „Show me where you live, I can tell you who you are" otrzymał kolejne wyróżnienie, tym razem Europejską Odznakę Jakości eTwinning. 

Oznacza to, że praca nauczycieli i uczniów została oceniona jako prezentująca najwyższy europejski poziom. Projekt znalazł się w gronie wyróżnionych szkół z całej Polski, dlatego iż spełnił wszelkie wymogi merytoryczne. W zadaniach młodzież miała możliwość wykorzystać różne technologie informacyjne, współpracować ze swoimi kolegami z innych krajów europejskich na różnych płaszczyznach, a także rozwijać kreatywność i swój warsztat językowy. 

Ważnym aspektem programu był także jego interdyscyplinarny charakter, czyli łączenie różnych przedmiotów, w tym przedmiotów zawodowych. Serdecznie gratulujemy!