Aktualności
Powiat brzeski

Służba więzienna kontra koronawirus


Obecnie w 172 jednostkach Służby Więziennej (aresztów śledczych, zakładów karnych i oddziałów zewnętrznych) przebywa około 75 tys. osób. Każdego dnia do pracy na zewnątrz wychodziło łącznie około 10 tys. osadzonych.

W obliczu zagrożenia epidemicznego od dnia 12 marca br. sposobem na zapobieżenie epidemii w jednostkach penitencjarnych był profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała powyżej 38 stopni, nie wpuszczano takiej osoby na teren jednostki.

Stwierdzono jednak, że sposób ten może być niewystarczający. Dlatego też, z dniem 16.marca br., na podstawie decyzji Dyrektora Generalnego Służby Więziennej wstrzymano widzenia osadzonych w 30 jednostkach penitencjarnych. Od 17.03 br. zakazem tym objęto kolejnych 65 zakładów karnych. W jednostkach tych wprowadzono też ograniczenia w realizacji przez osadzonych zatrudnienia zewnętrznego. Zajęcia w grupach powyżej 50 osób wstrzymano, a wokanda w jednostkach penitencjarnych odbywała się na zasadzie telekonferencji. W najbliższych dniach dopuszcza się także możliwość wprowadzenia tych ograniczeń w kolejnych jednostkach SW. Decyzje te zostały podjęte we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i jest oczywiście związana z ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Na terenie naszego powiatu takimi obostrzeniami objęte zostały obydwa zakłady penitencjarne. W Brzegu oraz w jego zewnętrznym oddziale w Grodkowie przebywa łącznie ok. 500 osadzonych.

Całkowity zakaz wizyt w więzieniach wprowadzono wcześniej na Słowacji, Litwie, we Włoszech, w Portugalii, w hiszpańskich regionach Madryt, Alava i La Rioja oraz w niemieckim landzie Nadrenia Północna Westfalia.

Dotychczas w polskich więzieniach nie stwierdzono żadnego przypadku zakażenia koronawirusem. Osadzeni, którzy mogli mieć kontakt z osobami zakażonymi lub przebywali w rejonach w którym podejrzewa się występowanie koronawirusa są izolowani od pozostałych i poddawani wnikliwej obserwacji. Funkcjonariusze i pracownicy cywilni SW odbywają kwarantannę w warunkach domowych.

Decyzja o zamknięciu zakładów karnych dla odwiedzających była oczekiwana przez funkcjonariuszy SW. Co na to sami osadzeni? Chyba nie bardzo są z tego faktu zadowoleni. Mimo, iż jest to podyktowane troską o ich zdrowie, bo w końcu, jeżeli wirus przeniknie to raczej z zewnątrz do zakładów karnych, a nie na odwrót.

O to w jakich placówkach będą leczeni ewentualni zakażeni skazani i jakie dodatkowe środki bezpieczeństwa będą musiały zostać podjęte zapytaliśmy rzecznika Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Do dnia publikacji tego tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Jeżeli rzecznik odpowie na nasze pytanie do sprawy wrócimy.

Janusz Pasieczny

629 views