Aktualności
Brzeg

Śmieci w mieście


Już nie tylko w lasach i przy drogach powstają nielegalne wysypiska. Na górę porzuconych śmieci natknąłem się w Brzegu przy ul. Chocimskiej. Zapewne ktoś uznał, że może pozbyć się starych mebli „przytulając” ją do jednej z wiat. Inni widocznie poczuli się ośmieleni tym widokiem i postanowili dorzucić coś od siebie. Tak doczekaliśmy się małego wysypiska w samym mieście. O tym, że śmieci nie są anonimowe i potrafią wskazać sprawcę pisaliśmy w Głosie Powiatu wielokrotnie.

Komendant Straży Miejskiej w Brzegu Krzysztof Szary powiedział nam Obowiązkiem każdego mieszkańca jest powiadomienie Zakład Higieny Komunalnej o potrzebie wywiezienia odpadów wielkogabarytowych. Zgłoszenie takie powinno mieć miejsce zanim zdecydujemy się na ich wystawienie na zewnątrz. Z kolei utrzymanie czystości w miejscu, gdzie wystawione są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów należy do administracji wspólnoty.

Jeżeli mimo wszystko natrafimy na pozostawione odpady należy to zgłosić bezpośrednio do: Straży Miejskiej, Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska UM w Brzegu lub do Zakład Higieny Komunalnej. Nie należy z tym zwlekać, gdyż takie pozostawione śmieci ośmielają innych.

W większości przypadków nie mamy problemów z ustaleniem sprawców. Każdy pozostawiony worek śmieci zawiera wiele informacji na temat tego, kto je wytworzył.

Dodam, że jest to taki rodzaj wykroczeń, za które nie udzielamy pouczeń.

Odpady wielkogabarytowe oraz zbędny sprzęt elektryczny i elektroniczny są odbierane bezpłatnie po indywidualnym zgłoszeniu pod nr tel.: 77 416 26 77 wew. 21. Odpady te można też oddać osobiście, również bezpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Saperskiej 1 w Brzegu.

Dla przypomnienia Funkcjonariusz Straży Miejskiej może nałożyć jednorazowo mandat w wysokości do 500 zł, lub dwa razy po 500 żł w przypadku zbiegających się wykroczeń. Sprawa może również trafić do Sądu, a wówczas kara będzie znacznie wyższa.

451 views