Aktualności
Powiat brzeski

Sołectwa z powiatu brzeskiego otrzymają wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego


34 sołectwa z powiatu brzeskiego otrzymają w tym roku wsparcie z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

Wysokość takiego wsparcia wyniesie do 5 tys. zł., które sołectwa przeznaczą np. na remonty świetlic wiejskich czy remiz OSP, doposażenia placów zabaw czy nawet sfinansowanie zajęć z tenisa ziemnego dla mieszkańców.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na lata 2020 – 2022 przyznawana jest na dofinansowanie zadań własnych gminy, na małe projekty lokalne realizowane na terenach wiejskich. Łączna kwota w trzyletnim cyklu dofinansowaniu wynosi 5 400 000 zł. Spośród 1021 sołectw w województwie opolskim w rocznym etapie przewiduje się udział 1/3 liczby sołectw z terenu każdej gminy.

Nabór na realizację zadań w roku 2020 trwał od 10 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020.

Wnioski złożyło 68 gmin województwa opolskiego, co w rezultacie dało 346 zadań realizowanych w sołectwach – na łączną kwotę dofinansowania 1 727 481,73 zł.

Gminy złożyły wnioski na realizacje bardzo różnych zadań:

  • Miejsca publiczne (w tym: altany, wiaty, boiska, siłownie zewnętrzne, drogi i chodniki, zagospodarowanie placów, sanitariaty) – 66 projektów – 19%
  • Place zabaw (w tym: doposażenie i modernizacja) – 46 projektów – 13%
  • Zakupy sprzętu (w tym: kosiarki, ławy, stoły, namioty festynowe, garaż) – 34 projekty – 10%
  • Imprezy/wydarzenia (w tym spotkania, festyny, dożynki, wystawy, zajęcia dla mieszkańców) – 25 projektów – 7%
  • Strażacy (w tym: dofinansowanie do zakupu wozów, doposażenie i remont remiz) – 14 projektów – 4%
  • Inne (w tym: oświetlenie, zieleń itp.) – 49 projektów – 14%

W dniu 11 marca 2020 o godzinie 13.30 w Brzegu zaplanowano podpisanie przez Marszałka Andrzeja Bułę umów z włodarzami gmin z naszego powiatu i przekazanie dotacji.

Realizacja zadań może rozpocząć się z chwilą podpisania umowy i potrwa do końca października 2020 roku. Pozostałe sołectwa, których planów nie uwzględniono w tym roku, mogą liczyć na pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego w latach następnych.

347 views