Aktualności

Sołtys i Rada Sołecka zorganizowali święto dla najmłodszych mieszkańców Wronowa


Z okazji Dnia Dziecka Sołtys wsi Wronów wraz z Radą Sołecką zorganizowali spotkanie dla dzieci. Mimo, że epidemia zmusiła wszystkich do lekkiej zmiany planów na tę imprezę, to były prezenty i uśmiechy. 

Spotkanie skierowane do wszystkich dzieci z sołectwa Wronów zrealizowano przed klubem we Wronowie na świeżym powietrzu. Sołtys wsi Pan Alojzy Witoń korzystając z okazji pogratulował wszystkim dzieciom sukcesów w nauce oraz wręczył słodkie upominki. Wyraził również nadzieję, że przyszłoroczne świętowanie odbędzie się już bez przeszkód.