Aktualności

Spore pieniądze dla powiatu brzeskiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg


Dobre wiadomości dla powiatu brzeskiego przyniosły wyniki naboru wniosków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kasę powiatu i jego gmin zasili łącznie ponad 11 mln zł. Wśród beneficjentów, oprócz powiatu brzeskiego, są także gminy: Brzeg, Grodków i Lewin Brzeski.

Jakie zadania zostaną zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na terenie naszego powiatu?

Powiat brzeski otrzymał 4,31 mln zł na przebudowę mostu nad Nysą Kłodzką, w ciągu drogi powiatowej w Lewinie Brzeskim, a także remont drogi powiatowej nr 1165.

Z kolei Gminie Brzeg przyznano 4,9 mln zł, które zostaną przeznaczone na przebudowę ulicy Jana Pawła II oraz remont ulicy Powstańców Śląskich.

Gmina Grodków może liczyć na wsparcie w wysokości 1,76 mln zł, dzięki czemu przebudowane zostaną ulice: Kochanowskiego i Dąbrowskiej oraz wybudowane drogi publiczne w obrębie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Natomiast Gmina Lewin Brzeski uzyska dofinansowanie na poziomie 261 tys. zł na przebudowę drogi gminnej oraz dróg wewnętrznych w miejscowości Sarny Małe.

Najdłużej potrwa przebudowa ulicy Jana Pawła II, gdzie planowana jest również budowa ronda przy skrzyżowaniu z ulicą Piastowską. Jego zakończenie planowane jest do końca grudnia 2022 roku. Pozostałe zadania zakończą się jeszcze w roku bieżącym.

Województwo Opolskie otrzymało łącznie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ponad 58 mln zł.