Brzeg
Powiat brzeski

„Stare Koszary” w Brzegu liczą sobie ponad 200 lat


Jest to najstarszy budynek koszarowy w Brzegu, a właściwie najstarszy z zachowanych.

Pierwsze koszary powstały w tym samym rejonie w roku 1743 z polecenia króla pruskiego Fryderyka II. Chociaż jak pisze dr Jan Majewski w książce „Tradycje militarne Brzegu” Istnieją jednak przypuszczenia, nie poparte bezpośrednimi dowodami, że pierwsze budowle koszarowe dla załogi twierdzy brzeskiej mogły powstać już w XVI -XVII w. Jednak, jak sam autor raczył zauważyć, są to tylko przypuszczenia do tego nie poparte bezpośrednimi dowodami.

Przyjmijmy więc, że pierwsze koszary w Brzegu wzniesione zostały w 1743 r.  Składały się one z trzech budynków. Były one jednak zbudowane prowizorycznie, z nietrwałego materiału i szybko uległy dewastacji. Po upływie 35 lat zostały rozebrane, a w ich miejscu – jeszcze za panowania Fryderyka II – powstały nowe Wielkie Koszary.  Był to trzykondygnacyjny budynek, wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta.  Budynek ten przetrwał do dnia dzisiejszego, obecnie znany jest pod nazwą Stare Koszary.

Początkowo zakwaterowano w nim 28. pułk piechoty. Potrzeby wojska jednak rosły i dotychczasowe koszary z czasem okazały się niewystarczające. Po wybudowaniu Czerwonych Koszar (1898 r.) budynek starych został przekazany miastu, a następnie zaadaptowany do celów mieszkalnych. W dalszym ciągu, mimo upływu lat mieszkają w nim ludzie, a w miejscu placu do ćwiczeń dla dawnych piechurów powstał plac zabaw.

Powstaje pytanie gdzie stacjonowało wojsko przed rokiem 1743. Przecież historia twierdzy brzeskiej jest znacznie starsza. Otóż przed wybudowaniem pierwszych koszar, jak podaje dr Majewski w cyt. Wyżej publikacji Żołnierzy i oficerów umieszczano w mieszkaniach mieszczan, co wiązało się z określonymi uciążliwościami. Tak było również po zdobyciu twierdzy brzeskiej w maju 1741 r. przez wojsko pruskie. Na każdy dom przypadało 10-12 żołnierzy, których jednocześnie właściciele musieli żywić.

Decyzję króla Fryderyka II o budowie koszar mieszkańcy dawnego Brzegu musieli przyjąć z aprobatą. Ja nie potrafię sobie wyobrazić jak na niespełna 50 m2 miałbym zakwaterować 10 – 12 żołnierzy i jeszcze ich wyżywić. Choć z pewnością byłoby wesoło.

Janusz Pasieczny

1975 views