Aktualności

Studia w Nysie na potrzeby nowoczesnej gospodarki


Trwa rekrutacja na studia inżynierskie i magisterskie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Rekrutacja odbywa się on-line na stronie internetowej: www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Przyszli inżynierowie i magistrowie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie mają możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia w przedsiębiorstwach z branży nowych technologii, energii odnawialnej oraz w firmach będących regionalnymi liderami w gospodarce. Dodatkowe umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe uzyskiwane są również poprzez certyfikowane szkolenia zawodowe realizowane w ramach projektów unijnych prowadzonych przez PWSZ w Nysie.

W zakresie odbywania praktyk, staży i wyjazdów studyjnych nyska uczelnia współpracuje m.in. z takimi przedsiębiorstwami jak: Alsecco, Cementownia Odra, Donaldson Polska, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Intersnack Poland, Mitsubishi Electric, Nyska Energetyka Cieplna, Schattdecor, Umicore oraz wielu, wielu innych. W sumie uczelnia w Nysie współpracuje z ponad 100 podmiotami z sektora biznesu.

Foto: PWSZ w Nysie

Warto podkreślić, że w ubiegłym roku, absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Pan inż. Mariusz Kościelny, zajął II miejsce w konkursie o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A pod patronatem Premiera RP na najlepszą pracę inżynierską w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach globalizujących się rynków. Praca poświęcona była aktualnym problemom wielu przedsiębiorstw w Polsce i na świecie, czyli poprawie organizacji pracy. Zaproponowane w niej rozwiązania, są dedykowane firmie, w której pracuje absolwent PWSZ w Nysie, Unia Machines Zakład Produkcyjny z siedzibą w Brzegu.

W ramach wdrażanej w PWSZ w Nysie strategii zrównoważonego rozwoju Wydział Nauk Technicznych rozwija współpracę z biznesem z branży energii odnawialnej i nowych technologii.  

PWSZ w Nysie uruchomiła najpierw na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji nową specjalność - inżynieria zrównoważonego rozwoju, a w 2020 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego udzielił pozwolenia PWSZ w Nysie na utworzenie studiów drugiego stopnia – magisterskich ze specjalnościami, które odpowiadają potrzebom rynku pracy i trendom w gospodarce: zrównoważona, czystsza produkcja oraz logistyka produkcji.

Foto: PWSZ w Nysie

Wszystko to po części związane jest z budową innowacyjnego zakładu komponentów baterii do pojazdów elektrycznych firmy UMICORE w Radzikowicach pod Nysą. Na potrzeby nowych specjalności utworzone zostaną nowe laboratoria wyposażone w najwyższej klasy aparaturę badawczą i dydaktyczną.

Nową jednostką w PWSZ w Nysie jest Centrum Badawczo-Edukacyjne Zrównoważonego Rozwoju świadczące usługi badawcze i edukacyjne dla różnych podmiotów, firm oraz instytucji. Spore nadzieje na rozwój związane są także z podpisaną niedawno przez Rektora PWSZ w Nysie, prof. Przemysława Malinowskiego umową z firmą Mitsubishi Electric. To potentat w automatyzacji i programowaniu nowoczesnych linii produkcji działających zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0.

Tym, co wyróżnia kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w PWSZ w Nysie jest przywiązywanie wagi do zdobywania umiejętności praktycznych. Zdobyta wiedza - dzięki wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej - zamieniana jest na praktykę w nowoczesnych laboratoriach oraz podczas 6 miesięcznych praktyk zawodowych w renomowanych firmach. To daje ogromną szansę znalezienia atrakcyjnej pracy.