Aktualności

Stypendium pracodawcy Alsecco Sp. z o.o. dla studenta PWSZ w Nysie


Stypendium fundowane przez jednego z największych pracodawców w powiecie nyskim firmę ZPHU Alsecco Sp. z o. o. przyznano studentowi III roku filologii germańskiej PWSZ w Nysie, panu Przemysławowi Pieczączykowi. Nyska uczelnia podpisała w ubiegłym roku umowę współpracy z firmą z Nysy. O stypendium Alsecco mogą ubiegać się studenci III roku studiów pierwszego stopnia z kierunków: finanse i rachunkowość, filologia germańska oraz informatyka. Uroczyste podpisanie umowy stypendialnej odbyło się w siedzibie ZPHU Alsecco sp. z o.o. przy ul. Dubois. 

W przekazaniu certyfikatu uczestniczyli: Dyrektor Personalny Alsecco - Edyta Jakubiec, Dyrektor Handlowy Alsecco - Agnieszka Gołąbek – Cyganek, Kierownik Działu Obsługi Klienta Alsecco – Anna Płuska, Rektor PWSZ w Nysie, prof. Przemysław Malinowski, dr Beata Giblak z Wydziału Neofilologii PWSZ w Nysie oraz mgr Mirosław Aranowicz z Wydziału Nauk Ekonomicznych, członek Komisji d/s Stypendium Fundowanego. 

W firmie Alsecco w Nysie od wielu lat pracę znajdują absolwenci nyskiej Uczelni.

Foto: PWSZ w Nysie

Stypendium pracodawcy to dodatkowa zachęta do studiowania w Nysie. W roku akademickim 2021/2022 stypendyści będą otrzymywać 500 zł miesięcznie. Studenci osiągający najlepsze wyniki, poprzez stypendia pracodawcy, otrzymują dodatkowe wsparcie pozwalające im na rozwój dodatkowych kompetencji i nabycie doświadczenia praktycznego w siedzibie fundatora stypendium.

Stypendia pracodawcy w PWSZ w Nysie przyznawane są od 2015 roku. Ideą przyznawania wyróżnień dla studentów jest stworzenie możliwości kontaktów z najlepszymi przedsiębiorstwami w regionie – podkreśla Rektor PWSZ w Nysie prof. Przemysław Malinowski. 

PWSZ w Nysie bardzo aktywnie współpracuje z firmami nie tylko z terenu Opolszczyzny, ale także z województw ościennych, a nawet z zagranicy. Uczelnia ma podpisanych ponad 100 umów współpracy z przedsiębiorstwami.