Aktualności
Kultura

Świat Kobiety: Ślązaczka w rodzinie, kulturze i społeczeństwie (1850 – 1940)


Dział Edukacji Regionalnej w Grodkowie, działający przy Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej, zaprasza mieszkańców Grodkowa do obejrzenia wystawy poświęconej kobietom na Śląsku. Fotografie z opisami przedstawiają Ślązaczki uwiecznione w okresie od połowy XIX w. do połowy XX w. Wystawa będzie czynna do września.

Wystawa została podzielona na 12 części. Większość fotografii pochodzi z lat międzywojennych – decyduje o tym upowszechnienie się fotografii w tym czasie, wędrówki fotografów po wsiach oraz wykonywanie zdjęć rodzinnych i portretowych mieszkańcom górnośląskich wsi, a także moda na wykonywanie zdjęć okolicznościowych w miejskich zakładach fotograficznych. Najmniej zdjęć pochodzi z XIX w. ze względu na ich jakość, która nie pozwalała na wykorzystanie w wystawie. 

- ...Wystawa opowiada o świecie, w jakim żyła, pracowała i świętowała Ślązaczka, przede wszystkim na wsi i w środowisku robotniczym, w okresie od połowy XIX wieku do II wojny światowej. Okres ten początkuje ostateczna realizacja uwłaszczenia chłopów, kiedy utworzone zostały warunki kształtujące życie, obowiązki, a także oczekiwania i aspiracje społeczności wiejskiej. Kończy zaś II wojna światowa, której epilog przyniósł nową państwowość, przemieszczenia ludności i zmiany w każdej niemal dziedzinie życia – czytamy we wstępie do katalogu wystawy, autorstwa Elżbiety Oficjalskiej.

Fotografie pochodzą często ze zbiorów rodzinnych. Wiele wchodzi też w skład kolekcji Fototeki Śląskiej Muzeum Wsi Opolskiej, którą można zobaczyć na stronie internetowej: www.fototekaslaska.pl (w tym przypadku niekiedy zdjęcia posiadają dokładniejsze dane: datę lub nazwę miejscowości).

Część fotografii pochodzi z archiwów fotograficznych Biblioteki Śląskiej, Narodowego Archiwum Cyfrowego. Z bibliotek (Śląskiej, Uniwersytetu Opolskiego) pochodzą też zdjęcia prasowe publikowane w dziennikach, tygodnikach itp. Ich proweniencja jest często nieznana, datowanie można określić w przybliżeniu, na podstawie daty wydania gazety.