Aktualności

Symboliczne rozpoczęcie budowy ścieżki pieszo-rowerowej


W gminie Lewin Brzeski rozpoczęła się inwestycja polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej o długości około 10 km prowadzącej z Lewina Brzeskiego, przez Skorogoszcz, do Mikolina. Symbolicznego wbicia łopaty dokonał burmistrz Artur Kotara. Towarzyszyli mu Przewodniczący Stałych Komisji Rady Miejskiej oraz Wykonawcy robót.

Przedsięwzięcie stanowi część większego projektu realizowanego w partnerstwie z Gminą Popielów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Realizacja ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem doprowadzi do poprawy stanu infrastruktury rowerowej, co zwiększy bezpieczeństwo w ruchu drogowym, umożliwiając mieszkańcom gminy bezpieczne korzystanie z alternatywnego środka transportu, jakim jest rower.

Burmistrz Kotara wyraził nadzieję, iż nowa inwestycja gminna zakończy się jeszcze w tym roku.