Aktualności
Powiat brzeski

Sytuacja na Odrze i Nysie Kłodzkiej normuje się!


Poziom Odry i Nysy Kłodzkiej na terenie naszego powiatu powoli się obniża, co oznacza, że najgorsze już za mieszkańcami. W związku z tym na stronie internetowej Urzędu Miasta w Brzegu pojawił się komunikat o odwołaniu ewakuacji mieszkańców wyspy w Brzegu.

Woda w rzekach notuje tendencję spadkową

Poziom wody zarówno w Odrze, jak i Nysie Kłodzkiej obniża się, a sytuacja ulega znacznej poprawie, pomimo iż do Kopic dotarł odpływ ze zbiornika Nysa.

Na godzinę 19:00 wodowskazy w powiecie brzeskim wskazywały odpowiednio:

Brzeg (rzeka Odra): 600 cm

Rzeka Odra przy Ujściu Nysy Kłodzkiej: 595 cm

Skorogoszcz (Nysa Kłodzka): 310 cm

Kopice (Nysa Kłodzka): 272 cm

W ostatnich godzinach na szczęście odnotowano niewielkie opady deszczu (poniżej 1 mm).

Jak czytamy na stronie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

„Obecnie obserwuje się spadki stanów wód w górnych odcinkach rzek i spływ wód opadowych oraz związane z tym wzrost stanów wód w rzekach do strefy stanów wysokich, ostrzegawczych i alarmowych.

Prognoza poziomu wody w Odrze na wodowskazie w Brzegu na jutro na godzinę 8.00 jest oceniana na 590 cm, zgodnie z planem sterowania przepływami przez Centrum Operacyjne PGW Wody Polskie.

Ze względu na przemieszanie się na Odrze fali wezbraniowej, Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich RZGW we Wrocławiu jest w stałym kontakcie z powiatowymi
i wojewódzkimi służbami zarządzania kryzysowego oraz z innymi służbami działającymi na terenach, na których doszło do podtopień lub w miejscowościach zagrożonych ich wystąpieniem. Centra Operacyjne Wód Polskich na bieżąco monitoruje sytuację na rzekach i zbiornikach, natomiast Zespoły Wsparcia Technicznego PGW WP monitorują sytuację w terenie.”

Dodatkowo na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przeczytać można, że:

„Sytuacja hydrologiczna na obszarze RZGW w Gliwicach powoli stabilizuje się. W dalszym ciągu pracują zbiornik Racibórz Dolny oraz polder Buków, z kolei suchy polder Jarnołtówek na Złotym Potoku ukończył już swoje działanie
i obecnie pozostaje pusty. Zbiornik Racibórz Dolny posiada wciąż 73% swojej rezerwy.”

Wobec tego wygląda na to, że najgorsze już za mieszkańcami naszego powiatu, a wielkie brawa
i słowa uznania należą się wszystkim służbom mundurowym oraz WOPR-owcom, którzy wszyscy wraz ciężko harowali w ostatnich dniach, aby zapobiec zalaniu wyspy w Brzegu, a także interweniowali przy lokalnych podtopieniach.

Słowa uznania należą się również Restauracji Brzeskiej, która niosła bezinteresowną pomoc mundurowym, przekazując i dowożąc im ciepły posiłek oraz napoje.

Piękne było także to, że część mieszkańców spoza terenów zagrożonych powodzią pomagało przy zabezpieczaniu mienia tych, którzy musieli się zmagać z wodą na swoich posesjach.

Takie gesty budują lokalną społeczność i sprawiają, że wraca wiara w drugiego człowieka!

Reklama
263 views