Aktualności
Sport

„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w tym roku ponownie w Grodkowie


W lutym 2011 roku uchwalono ustawę, na mocy której dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP.

Żołnierze Wyklęci – działający w ramach powojennego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego pozostali wierni złożonej przysiędze żołnierskiej i bezkompromisowi w kwestii współpracy z władzą komunistyczną. Propaganda PRL określała ich mianem faszystów i pospolitych bandytów.

Zostali pozbawieni wszelkich praw, tropieni po lasach, więzieni, mordowani w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa oraz Informacji Wojskowej. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy osób. Walczyli nie tylko na terenach obecnej Polski, ale również Kresach Wschodnich, wchodzących w skład II RP zagarniętych przez Sowietów po konferencji jałtańskiej.

Ostatni znany z imienia oficer, dowódca oddziału walczącego na Kresach por. Anatol Radziwonik „Olech” poległ w walce z NKWD 12 maja 1949 roku na terenach dzisiejszej Białorusi. Ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak „Lalek” zginał w walce zastrzelony podczas obławy w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami, w dawnym woj. lubelskim 21 października 1963 roku. Wszyscy Żołnierze Wyklęci, a szczególnie ich dowódcy ponieśli ofiarę życia lub zdrowia. W latach 1944-1956, według ciągle niepełnych danych, z rąk polskich i sowieckich komunistów zginęło prawie 9 tysięcy żołnierzy podziemia niepodległościowego, wykonano ponad 4 tysiące wyroków śmierci na polskich patriotach.

W 2013 grupa pasjonatów i działaczy społecznych postanowiła zorganizować „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego. Pierwsza edycja biegu miała charakter survivalowy, a wzięło w niej udział 50 uczestników. Rok później, dzięki wielkiemu zaangażowaniu ludzi z Fundacji Wolność i Demokracja, która organizuje go do dzisiaj, bieg zaczął nabierać rozpędu i został przeniesiony w miejsce znane z późniejszych edycji w Warszawie – Park Skaryszewski. Pobiegło wtedy 1500 biegaczy! 

Od 2015 bieg ma charakter ogólnopolski i na stałe wpisuje się w kalendarz wydarzeń biegowych.

26 lutego 2017 roku po raz pierwszy taki bieg odbył się Grodkowie, a jego organizatorem lokalnym był Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie, reprezentowany przez Dyrektora tej szkoły – Danutę Trzaskawską. 

Pomysł zorganizowania biegu w Grodkowie zrodził się w 2016 roku, kiedy w lesie w pobliskim Starym Grodkowie zespół archeologiczny pod kierunkiem prof. Krzysztofa Szwagrzyka odkrył w zbiorowej mogile zwłoki 30 żołnierzy z oddziału Narodowych Sił Zbrojnych Henryka Flamego „Bartka” działającego na Śląsku Cieszyńskim. 

Żołnierze z tego oddziału zostali zwabieni na Ziemię Opolską, bo obiecywano im, że stąd zostaną przerzuceni na zachód Europy, by dołączyć do armii gen. Władysława Andersa. W roku 1946 rozbito ich na trzy grupy, uśpiono i wysadzono w powietrze. Żołnierze jednej z tych grup zostali zamordowani bestialsko przez stalinowskich oprawców właśnie w Starym Grodkowie. Potem ich ciała zakopano w zbiorowych dołach. 

3 września 2016 roku w lesie w Starym Grodkowie odbyły się wspaniałe uroczystości dla upamiętnienia tych ofiar – odprawiona została Msza Św. polowa, a potem uczestnicy przemaszerowali na miejsce kaźni, gdzie złożono hołd – złożono wieńce i wiązanki kwiatów, odczytano apel pamięci. W całych uroczystościach brali udział przedstawiciele pomordowanych żołnierzy, żyjący Żołnierze Wyklęci oraz m. in. Wojewoda Opolski oraz przedstawiciele regionalnych i lokalnych władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, związków zawodowych na czele z NSZZ Solidarność oraz mieszkańcy Starego Grodkowa, Miasta i Gminy Grodków, Powiatu Brzeskiego i Nyskiego i całego województwa opolskiego, w tym bardzo dużo młodzieży i dzieci. 

Dlatego w 2017 roku Bieg Tropem Wilczym musiał zawitać do Grodkowa – pomysłodawcą była jak wspomniano Danuta Trzaskawska. 

Bieg Tropem Wilczym to nie tylko okazja do uczczenia pamięci Żołnierzy Wyklętych, ale także propagowanie wiedzy z historii najnowszej w sposób atrakcyjny dla każdego pokolenia, zwłaszcza młodych ludzi, a przy tym promocja biegania jako formy rodzinnego spędzania wolnego czasu, zdrowego stylu życia i sportu.

Dziś wszyscy Polacy są winni tym, którzy walczyli o wolną Polskę szczególną pamięć, abyśmy byli wierni słowom Adama Mickiewicza – „Jeśli zapomnę o nich [... co życie oddali za Ojczyznę], Ty, Boże na niebie, Zapomnij o mnie".  

Należy podkreślić, że tegoroczny BTW w Grodkowie odbędzie się tuż po uroczystościach na tzw. Polanie Śmierci w Starym Grodkowie, które odbędą się 18 września 2021 r. przed pomnikiem poświęconym pamięci pomordowanych przez UB żołnierzy ze zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych, którym dowodził mjr Henryk Flame ps. Bartek, a uczestnicy biegu oddają hołd wszystkim pomordowanym żołnierzom.  

W tym roku, 19 września odbędzie się IX Edycja Biegu Tropem Wilczym, a w Grodkowie impreza ta zostanie zorganizowana po raz piąty, a zatem jest to już impreza cykliczna. Szczegółowe informacje o BTW w Grodkowie dostępne na stronie   https://www.facebook.com/GrodkowTropemWilczym, a rejestracja uczestników biegu na stronie https://dostartu.pl/

Wszyscy uczestnicy biegu o godz. 12.00 na dystansie 1963 m, a potem biegu na 5 km, który rozpocznie się o godz. 12.30, pobiegną mając w pamięci i sercu zapomnianych, a teraz wspominanych żołnierzy. Wcześniej zaś o godz. 10.00 w kościele Parafii Św. Michała Archanioła przy ul. Mickiewicza w Grodkowie zostanie odprawiona Msza Św. w intencji Żołnierzy Wyklętych. 

W bieżącym roku proponujemy udział w biegu 300 osobom – tyle pakietów startowych otrzymał organizator lokalny. Na dystansie głównym – 1963 m – limit miejsc 200 osób, a na dystansie 5 km – 100 osób. Organizator przyjmował będzie jeszcze zgłoszenia w dniu zawodów, ze względów logistycznych, nie więcej niż 50 osób.

Każdy uczestnik biegu otrzyma pełny pakiet startowy, w tym numer startowy i chip pomiarowy,  z wyjątkiem osób zapisanych do biegów w dniu zawodów, ponieważ osoby te otrzymają tylko numer startowy i chip pomiarowy. 

Organizator lokalny, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność w Grodkowie, zaprasza do udziału we wszystkich uroczystościach, które w tym dniu odbędą się w Grodkowie, w szczególności do udziału w obydwu biegach, jeśli „kto w dobrej formie" albo choć w tym jednym biegu na dystansie 1963 m.