Aktualności

Trwa nabór na studia oficerskie I stopnia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie


Cały czas trwa nabór do służby w Policji. Zainteresowanych mundurową ścieżką zawodową zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Zapraszamy również do zapoznania z ofertą Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, która uruchamia kolejny nabór na 4-letnie studia oficerskie I stopnia na kierunku Nauka o Policji.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak wygląda służba w mundurze, skontaktuj się z nami, a my odpowiemy na twoje pytania. Przybliżymy Ci, jak wygląda służba policjantów prewencji, drogówki i kryminalnych. Postaramy się rozwiać twoje wątpliwości i wzbudzić zainteresowanie. Jesteśmy w każdy dzień roboczy do godziny 15:30 w Zespole ds. Kadr i Szkolenia KPP w Brzegu przy ul. Robotniczej 10. Wcześniej prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 47 86 334 68 i 47 86 334 33. Dokumenty możesz również złożyć w dogodnym dla Ciebie czasie u oficera dyżurnego:

 • w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu ul. Robotnicza 10,
 • w Komisariacie Policji w Grodkowie ul. Sportowa 4,
 • w Komisariacie Policji w Lewinie Brzeskim ul. Kościuszki 47
 • Służbę w Policji może pełnić:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych;
 • podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych przepisach o ochronie informacji niejawnych.
 • Tych, którzy są przed wyborem ścieżki zawodowej, zachęcamy do zapoznania się z ofertą Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Nabór na studia oficerskie skierowany jest do maturzystów, którzy rozpoczną proces rekrutacji do Policji. Studenci tego kierunku będą już policjantami i będą otrzymywali pensję. Nauka będzie trwała 2 lata, a po ukończeniu absolwent szkoły uzyska stopień licencjata. Będzie miał również prawo przystąpienia do egzaminu oficerskiego. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej zapraszamy na stronę Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie https://www.wspol.edu.pl/g/

  Aby nie kierować się znalezionymi na różnych forach i portalach społecznościowych informacjami, które nie zawsze są wiarygodne, zachęcamy do przeglądania stron policyjnych oraz subskrybowania konta „Opolski Rekrut” na Facebooku i Youtube. Na tym fanpage’u, stworzonym przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, zobaczysz, jak wygląda rekrutacja, kurs i służba. Dowiesz się, jak wygląda rekrutacja, test sprawności fizycznej czy multiselekt. Możesz również zobaczyć, jak wygląda służba w poszczególnych komórkach. Odwiedź także naszą stronę Rekrutacja do Służby w Policji, gdzie dowiesz się o procedurze, a także pobierzesz wymagane dokumenty.

  KPP Brzeg