Aktualności
Grodków

Trwa remont ul.Dąbrowskiej w Grodkowie


Ruszył pierwszy etap zadania pn. „Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie”. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Brzegu, które jest wykonawcą przedmiotowego zadania. Prace rozpoczęto od ul. Dąbrowskiej.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z FDS

Gmina Grodków na realizację prac remontowych otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.183.000,00 zł. Całkowita wartość początkowo szacowana była na 1.690.000,00 zł, ale po przetargu wyniosła ostatecznie 1.403.247,66 zł.

Celem spójna sieć dróg

Jako cel zadania postawiono utworzenie spójnej sieci dróg publicznych, które będą miały dobry stan techniczny i poprawią powiązania komunikacyjne zarówno wewnątrz osiedla, jak i z centrum miasta Grodkowa. Łącznie przebudowane zostanie 655,6 m2 dróg publicznych wraz z odwodnieniem oraz 838,5 m2 chodników. Ponadto zamontowany zostanie próg zwalniający i oznakowanie pionowe oraz poziome. Wspomniane zadanie pozytywnie wpłynie na rozwój Gminy Grodków.

Prace zakończą się w 2021 roku

Zadanie zrealizowane zostanie w dwóch etapach. Pierwszy już trwa i zakończy się w roku bieżącym, obejmując ul. Dąbrowskiej, a drugi rozpocznie się i zakończy w 2021 roku, kiedy przebudowie ulegnie ul. Kochanowskiego. 

Reklama
215 views