Aktualności
Brzeg

Trwa XXI sesja Rady Miejskiej Brzegu kadencji 2018-2023. Poznaliśmy nowego przewodniczącego!


Trwają obrady w ramach XXI sesji Rady Miejskiej Brzegu kadencji 2018-2023. Poznaliśmy nowego przewodniczącego, a także wiceprzewodniczącego rady. Ponadto ślubowanie złożyła nowa radna Ewa Kozioł, która decyzją Komisarza Wyborczego w Opolu zajęła w niej miejsce zmarłego śp. Janusza Ireneusza Wójcika, którego pamięć uczczona została minutą ciszy na początku dzisiejszego posiedzenia rady. 

Renata Listowska nową Przewodniczącą Rady Miejskiej Brzegu!

W związku ze śmiercią dotychczasowego Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu kadencji 2018-2023 śp. Janusza Ireneusza Wójcika koniecznym było wybranie nowego przewodniczącego podczas XXI posiedzenia Rady Miejskiej Brzegu kadencji 2018-2023. Warto wspomnieć, że to już druga zmiana na tym stanowisku podczas trwającej od 2018 roku kadencji, ponieważ wcześniej odwołano z niej Jacka Niesłuchowskiego. W międzyczasie, na początku czwartkowej sesji, rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu złożył Dariusz Socha, który ogłosił, że przyczyną jest jego chęć do kandydowania na Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu, a dwóch funkcji jednocześnie nie można sprawować. Jego rezygnacja została przyjęta i można było przejść do wyboru nowego przewodniczącego. Zgłoszono dwie kandydatury: wspomnianego wcześniej Dariusza Sochę (Prawo i Sprawiedliwość) oraz Renatę Listowską (Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska). Głosowanie było tajne, wziął w nim udział komplet 21 radnych, a głosy liczone były przez Komisję Skrutacyjną, do której wybrano: Annę Głogowską, Tomasza Wikieła oboje (KWW Nie Dla Więzienia Tak Dla Połączenia), Ryszarda Różańskiego (Prawo i Sprawiedliwość) oraz Jadwigę Kulczycką (Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska), która jako Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła zasady przebiegu głosowania. 

Ostatecznie nową Przewodniczącą Rady Miejskiej Brzegu kadencji 2018-2023 została Renata Listowska, która otrzymała 13 głosów. Dariusz Socha otrzymał 7 głosów. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

Renata Listowska ma 58 lat, pochodzi z Choszczna, a od 33 lat mieszka w Brzegu. Ekonomistka, była nauczycielką przedmiotów zawodowych – ekonomicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 przy ul. Słowiańskiej w Brzegu, a w latach 2008-2013 pełniła funkcję dyrektora tejże placówki. Obecnie jest sekretarzem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło nr 2 w Brzegu. Hasłem nowej przewodniczącej podczas kampanii wyborczej do Rady Miejskiej Brzegu w 2018 roku było: „Aby marzenia stały się rzeczywistością – słuchamy, rozmawiamy i działamy”.

Z kolei nowym Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Brzegu kadencji 2018-2023, w miejsce wakatu po rezygnacji Dariusza Sochy, został Grzegorz Chrzanowski (KWW Nie Dla Więzienia Tak Dla Połączenia), który uzyskał 13 głosów. Jego kontrkandydat Radosław Preis (TRZB) otrzymał 7 głosów. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Ewa Aleksandra Kozioł nową radną

Wraz ze śmiercią Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu kadencji 2018-2023 śp. Janusza Ireneusza Wójcika wygasł jego mandat radnego, wobec czego Komisarz Wyborczy w Opolu musiał uzupełnić wakujący mandat nową osobą. Zgodnie z przepisami powołana zostaje osoba, która w wyborach do Rady Miejskiej Brzegu, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018r. uzyskała kolejno największą liczbę głosów w okręgu na liście zmarłego radnego, a nie utraciła prawa wybieralności oraz nie zrzekła się pierwszeństwa do objęcia mandatu. We wspomnianym okręgu nr 3 w Brzegu na liście Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska  taką osobą była Ewa Aleksandra Kozioł, która zgromadziła 174 głosy. 

Tym samym podczas posiedzenia XXI sesji Rady Miejskiej Brzegu kadencji 2018-2023 Ewa Aleksandra Kozioł złożyła ślubowanie, stając się tym samym nową radną Rady Miejskiej Brzegu na lata 2018-2023. 

Ewa Aleksandra Kozioł ma 52 lata, od urodzenia mieszka w Brzegu. Zawodowo związana z Laboratorium w Brzeskim Centrum Medycznym, w którym pracuje już od 30 lat. Kończyła Policealne Studium Medyczne w Opolu. 

Ewa Kozioł została nowym członkiem komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.

W porządku obrad XXI sesji Rady Miejskiej Brzegu kadencji 2018-2023 znalazło się aż 31 punktów, więc przed radnymi jeszcze kilkanaście z nich, w tym m.in. ocena wyników finansowych spółek miejskich za rok 2019, informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzeg za I półrocze 2020, czy wnioski do budżetu gminy na 2021 rok. 

O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco. 

Reklama
493 views