Aktualności
Kultura

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego w PWSZ w Nysie


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki 2021/2022. Uroczystość połączona była zarazem z obchodami 20 – lecia nyskiej Uczelni.


Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego, Jego Magnificencja Rektor PWSZ w Nysie, prof. Przemysław Malinowski przywitał zaproszonych gości, pracowników Uczelni oraz studentów. Wśród gości byli między innymi: parlamentarzyści, przedstawiciele władz
województwa opolskiego, władz samorządowych – powiatu i gminy, przedstawiciele uczelni wyższych Opolszczyzny i Dolnego Śląska, instytucji, organizacji, biznesu oraz przedstawiciele zagranicznych uczelni partnerskich.

W inauguracyjnym wystąpieniu, Rektor przedstawił sprawozdanie z działalności za miniony rok akademicki. Podkreślił m.in. specyfikę funkcjonowania nyskiej Uczelni w czasie pandemii, współpracę z
otoczeniem społeczno – gospodarczym, współpracę międzynarodową, realizowane projekty, sukcesy oraz plany dotyczące rozwoju. W Nysie kształci się ponad 2000 studentów na 13 kierunkach studiów. W bieżącym roku PWSZ w Nysie przyjęła ponad 900 studentów na pierwszy rok. Uczelnia zatrudnia 194 nauczycieli akademickich zatrudnionych w siedmiu wydziałach i studium języków obcych, 5 pracowników biblioteki, 54 administracji oraz 48 pracowników obsługi.

Immatrykulację nowo przyjętych studentów poprowadził Prorektor ds. studenckich i dydaktyki dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. PWSZ w Nysie. W imieniu studentów pierwszego roku ślubowanie złożyli studenci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki podczas rekrutacji. W gronie studentów PWSZ w Nysie powitano również 23 studentów zagranicznych realizujących studia w PWSZ w Nysie w ramach programu Erasmus+. Przyjechali z takich krajów jak: Albania, Indonezja, Hiszpania, Kosowo, Meksyk, Rosja, Turcja, Ukraina.

Statuetki "Nyskiej Nike", wyróżnienia nyskiej Uczelni, wręczył Rektor prof. Przemysław Malinowski. Statuetki otrzymali: Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie – dr n. med. Norbert Krajczy, Dyrektor Schattdecor w Głuchołazach - Łukasz Majcher, Prezes Cementowni Odra w Opolu - Wojciech Putra oraz Nyska Regionalna Izba Gospodarcza. Podczas uroczystości pracownikom nyskiej Uczelni wręczono także odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz „Medale Komisji Edukacji
Narodowej” za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania nadane przez Ministra Edukacji i Nauki.

Wykład inauguracyjny pt. Architektura światła – awangarda iluzji wygłosiła dr hab. inż. arch. Hanna Michalak, prof. PP. W sali Nyskiego Domu Kultury zaprezentowano także oryginalną iluminację przygotowaną przez mgr Michała Kaczmarzyka z Wydziału Nauk Technicznych PWSZ w Nysie.

Po wykładzie inauguracyjnym JM Rektor PWZS w Nysie - prof. Przemysław Malinowski wygłosił formułę zamykającą uroczyste otwarcie roku akademickiego „Quod felix, faustum fortunatumque sit”, która znaczy: „oby to było szczęśliwe, sprzyjające i pomyślne” oraz odśpiewano tradycyjne "Gaudeamus igitur". Uroczystość uświetnił występ Chóru Wydziału Jazzu PWSZ w Nysie pod dyrekcją dr. Mariusza Drożdżala.

Na zakończenie uroczystości odbył się Koncert Jubileuszowy w wykonaniu Zbigniewa Zamachowskiego i Grupy MoCarta. Na scenie wraz z artystami wystąpił Dziekan Wydziału Jazzu PWSZ w Nysie Roman Hudaszek.

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego w PWSZ w Nysie została poprzedzona odsłonięciem tablicy upamiętniającej Janusza Sanockiego, współzałożyciela PWSZ w Nysie. Pamiątkowa tablica wykonana przez prof. Mariana Molendę, znajduje się na Budynku A PWSZ w Nysie przy ul.
Chodowieckiego.