Brzeg
Kultura

Uroczyste otwarcie wystawy „TU rodziła się Solidarność” na placu Polonii w Brzegu


Dzisiaj na placu Polonii w Brzegu, miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy „TU rodziła się Solidarność”. Jak podkreślali organizatorzy, jej celem jest przypomnienie o tych ważnych dla Polski wydarzeniach, ale także pokazanie wkładu mniejszych miast w walkę z ustrojem socjalistycznym.

Na placu Polonii zgromadziło się liczne grono widzów, a wśród nich także uczestników tamtych wydarzeń. Wspominano dzieje brzeskich wystąpień przeciwko władzy socjalistycznej Polski. Powracano wspomnieniami do Wydarzeń Brzeskich z 1966 roku. 

Zarówno wiceburmistrz, jak i szef opolskiej delegatury IPN przypominali o wkładzie w walkę Solidarności, brzeżan, robotników i pracowników z fabryk działających na terenie tego miasta. 

Przemawiający do zebranych, weteran brzeskiej Solidarności – Zbigniew Oliwa, mówił o pierwszych strajkach w Brzegu, jeszcze przed podpisaniem Porozumień Sierpniowych, o tym, jak zgodnie podejmowano te akcje i przyłączali się do nich pracownicy różnych szczebli, fabryk i zakładów pracy. Wspominał też postulaty składane przez strajkujących w Brzegu i jak ważne były te strajki, jako wsparcie dla protestujących na Pomorzu.

Organizatorami wystawy są: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Opolu i Urząd Miasta w Brzegu.

Reklama
296 views