Aktualności

Urząd Pracy rozmawiał z pracodawcami o możliwościach szkoleń i zatrudnienia cudzoziemców


Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu zorganizowali spotkanie dla lokalnych przedsiębiorców pod nazwą „ABC Krajowego Funduszu Szkoleniowego a zatrudnianie cudzoziemców".

Choć konferencja odbyła się w formie on-line, chętnych do udziału nie brakowało. Podczas spotkania omówiono ogólne zasady i priorytety wydatkowania środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników.

Przypomniano również zasady wypełniania wniosku pracodawcy w sprawie uzyskania środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach rezerwy KFS. 

Podczas prelekcji przekazano także aktualne informacje dotyczące procedur załatwiania spraw legalności zatrudnienia cudzoziemców w powiecie. Ponadto podczas konferencji pracodawcy skorzystali z panelu pytań w formie czatu. 

Na zakończenie spotkania zachęcano do składania wniosków na realizację zadań z zakresu szkoleń pracodawców i pracowników. 

Więcej szczegółów na stronie: https://brzeg.praca.gov.pl/