Aktualności
Straż Pożarna
Zdrowie

W domach pomocy ruszyły szczepienia przeciw COVID-19


Niemal wszyscy podopieczni oraz zdecydowana większość personelu zabezpiecza się przed koronawirusem. W naszych placówkach w Grodkowie i Jędrzejowie podano pierwsze dawki leku. W ten sposób chcemy uchronić pensjonariuszy, którzy są szczególnie narażeni na zakażenie i ciężki przebieg COVID-19 z racji wielu chorób współistniejących. Chronimy również personel naszych domów pomocy. 

Pensjonariusze tego typu placówek są szczególnie narażeni na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Wielu z nich to osoby w podeszłym wieku, z chorobami współistniejącymi. W wielu miejscach w kraju dochodziło do powstawania ognisk choroby i zakażenia sporej części podopiecznych oraz personelu. Nie inaczej było w powiecie brzeskim. Stąd przystąpienie do akcji szczepień.

W Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie pierwszą dawkę leku przyjęło ponad 40 pracowników i 89 pensjonariuszy. Z kolei w placówce w Grodkowie szczepieniem objętych zostanie 46 mieszkańców oraz 30 osób personelu. W akcję zaangażowane są grodkowskie przychodnie oraz Brzeskie Centrum Medyczne. Kolejne dawki leku mają zostać podane w pierwszej połowie lutego.

Dodajmy, że akcją szczepień zostali objęci również pracownicy naszych domów dziecka, ale zostali oni zakwalifikowani do tej samej grupy, co nauczyciele.

Reklama
62 views