Aktualności

W Gminie Lewin Brzeski otwarto kolejny Klub Seniora


W poniedziałek (26 kwietnia) w Wiejskim Domu Kultury w Łosiowie odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Seniora. W imieniu Burmistrza Lewina Brzeskiego gości przywitał zastępca burmistrza Dariusz Struski. W uroczystości udział wzięli m.in.: Poseł na Sejm Paweł Kukiz, dyrektor Biura Wojewody Mariusz Nieckarz, Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek, Radni Rady Miejskiej Paulina Kamińska oraz Łukasz Bacajewski, sołtys Łosiowa Małgorzata Wieczorek-Smolińska, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Alicja Cieślik wraz z pracownikami ośrodka oraz przedstawiciele Seniorów z Łosiowa.

Zaproszeni goście, przecinając biało-czerwoną wstęgę, dokonali uroczystego otwarcia Klubu Seniora. Utworzenie kolejnej tego typu placówki w gminie Lewin Brzeski było możliwe dzięki środkom finansowym pochodzącym z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.

Kluby seniora wpisują się w długofalową politykę senioralną Polski. Ich celem jest realizacja zadań i inicjatyw pozwalających na aktywne i zdrowe spędzanie czasu przez osoby starsze. Kluby pozwalają na opracowywanie kierunków działań, inicjowanie, wspieranie oraz promowanie rozwiązań z zakresu polityki społecznej na rzecz osób starszych 

Burmistrz Lewina Brzeskiego wielokrotnie podkreślał, iż kluby seniora to idealne miejsce dla osób, które nadal są pełne pasji i zaangażowania, zainteresowanych różnymi formami aktywności i integracji. Wyraził ponadto przekonanie, iż działalność klubów zarówno w Lewinie Brzeskim, jak i Łosiowie, przyniesie bogatą ofertę zajęć, która zapełni wolny czas ich uczestnikom – tak, aby jak najdłużej mogli zachować sprawność na wszystkich płaszczyznach życia i z satysfakcją uczestniczyć w życiu gminy.

Jesteśmy przekonani, że seniorzy w klubach seniora potwierdzają, że jesień życia może być czasem pełnym radości i spełnienia.