Aktualności

W Lewinie Brzeskim rusza nabór do Młodzieżowej Rady Miejskiej


W Lewinie Brzeskim ruszył właśnie nabór członków Młodzieżowej Rady Miejskiej na lata 2021-2024.

Kandydatem na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim może zostać uczeń szkoły z terenu Gminy Lewin Brzeski lub mieszkaniec Gminy Lewin Brzeski, który spełnia łącznie następujące kryteria potwierdzone pisemnym oświadczeniem kandydata:

- w dniu wyborów ukończył 13 lat i nie ukończył 26 lat,

- działa na rzecz młodzieży,

- wyraża zgodę na kandydowanie oraz pracę w Radzie,

- nie jest zawieszony w prawach ucznia,

- przedstawi listę poparcia minimum 10 osób, które w dniu wyborów będą w wieku od 13 do 26 lat.

Zgłoszenie kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim następuje wyłącznie poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego poniżej, który dostarczyć należy w kopercie do Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 26 pok. 1A w nieprzekraczalnym terminie do 3 grudnia 2021 roku do godziny 14:00. Na kopercie należy umieścić zapis „Młodzieżowa Rada Miejska w Lewinie Brzeskim – zgłoszenie kandydata”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 424 66 34.