Aktualności

W miejscu dawnej cegielni powstanie nowy teren rekreacyjny dla brzeżan


Nowe miejsce do rekreacji dla brzeżan ma powstać przy stawie cegielnianym, obok restauracji Trzy Życzenia. Od razu studzę nadzieje amatorów letnich kąpieli. Nie! Nie będzie to kąpielisko. Miasto chce w tym rejonie stworzyć miejsce do rekreacji na wzór tego, jakie powstało przy ul. Korfantego. Z tą różnicą, że będą tu pomosty dla wędkarzy.

Działania przy stawie cegielnianym są częścią projektu: „Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Lewin Brzeski”. Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych i realizowany w partnerstwie z gminą Lewin Brzeski i Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg Opole.

Do tej pory teren ten nie był specjalnie zagospodarowany. Staw był użytkowany przez Polski Związek Wędkarski, dlatego też inwestycja będzie prowadzona we współpracy z tą organizacją. Jest to projekt unijny, który realizujemy już od dłuższego czasu. Do tej pory w jego ramach wykonaliśmy fragment Parku Nadodrzańskiego i Parku Wolności. Planujemy stworzenie przy stawie pomostów oraz ścieżki dookoła tego zbiornika. Konieczna jest również wycinka starych topoli i wykonanie nowych nasadzeń – mówi Bartłomiej Kostrzewa, zastępca burmistrza Brzegu.

W ramach prac w rejonie stawu cegielnianego przewidziana jest budowa 17 pomostów (w tym jednego dla osób niepełnosprawnych), wycinka topoli i wykonanie nowych nasadzeń, wykonanie przepustu z Potoku Kościelnej do stawu oraz wykonanie ścieżki dookoła tego zbiornika o łącznej długości 885 m, wraz z małą architekturą (ławki, kosze, stojaki na rowery, tablice informacyjne). Najwięcej problemu jak do tej pory było z wyłonieniem wykonawcy na ścieżkę. Ogłoszony został już trzeci przetarg. Oferty składane przez potencjalnych wykonawców w poprzednich przetargach znacznie przekraczały planowaną kwot