Aktualności

W najbliższych latach kąpieliska w Brzegu nie będzie. Radni na NIE


Brzescy radni odrzucili propozycję burmistrza dotyczącą budowy basenu przy ul. Korfantego. Planowana inwestycja zakładała stworzenie letniego kąpieliska w cyklu dwuletnim (2021-2022). Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 mln zł.

Koszt budowy basenu przy ul. Korfantego to (według wartości kosztorysowej) 17 738 632,76 zł brutto. Skarbnik Brzegu w uchwałach budżetowej i o Wieloletniej Prognozie Finansowej przewiduje zaciągnięcie w 2022 roku kredytu w wysokości do 10 mln zł. Oznacza to, że pozostała kwota zostanie pokryta z dotacji lub budżetu Gminy Brzeg. Środki, które miasto będzie musiało wydać na realizację tego zadania, mogą być jednak znacznie mniejsze.

Dzięki posiadanej dokumentacji staramy się pozyskiwać kolejne fundusze zewnętrzne. Mamy złożone wnioski do Krajowego Planu Odbudowy, jak również do następnej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – informuje za pośrednictwem mediów społecznościowych burmistrz.

Z obliczeń włodarza wynika też, że koszt podatku VAT, w kwocie około 3,3 mln zł, będzie w ciągu kilku lat odzyskiwany, co ułatwi spłatę kredytu. Jego wysokość wyniesie zatem ostatecznie około 6,7 mln zł plus koszt odsetek oraz prowizji i to w najgorszym przypadku, zakładając, że Gmina Brzeg nie pozyskałaby już żadnych dodatkowych środków.

Niespodzianki podczas sesji nie sprawili radni, których burmistrz zwykł nazywać „radnymi na NIE”. Od dłuższego czasu przekonują oni, że znacznie lepszym pomysłem jest zmodernizowanie krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej. Miałaby ona zostać rozbudowana o część pływacką, strefę saun oraz zewnętrzne niecki basenowe. Problem w tym, że inwestycja nie ma przygotowanej dokumentacji projektowej i tzw. analizy wykonalności projektu. Po jej wykonaniu może się z kolei okazać, że rozbudowa basenu, w sposób przedstawiony przez radnych, nie jest możliwa do wykonania, ma poważne mankamenty, lub jet nierealna ze względu na nakłady finansowe, czy koszty eksploatacji. Wspomniane problemy każą przypuszczać, że inwestycji przy ul. Wrocławskiej nie da się zrealizować w ciągu najbliższych kilku lat.

 Font, Poster, Advertising, Electric blue

Radny Grzegorz Chrzanowski zgłosił poprawkę do projektu uchwały, która zakładała budowę wielopokoleniowej strefy aktywizacji społecznej i bezpiecznego miejsca wypoczynku, jednak bez budowy trzech otwartych niecek basenowych.

Pozyskanie pokaźnego dofinansowania z RFIL na budowę basenu przy ul. Korfantego nie przekonało części radnych PO, która zagłosowała za poprawką radnego Chrzanowskiego, tym samym zamykając burmistrzowi drogę do budowy tam niecek basenowych. Fakt ten może dziwić, bo to między innymi radni PO głosowali wcześniej za wydatkowaniem środków na przygotowanie projektu letniego kąpieliska w tym właśnie miejscu.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Sebastiana Rachwalskiego, przewodniczącego brzeskich struktur PO:

Nigdy nie byłem fanem budowy kąpieliska przy ul. Korfantego, jak również planów stworzenia takiego miejsca przy Wrocławskiej. Obie propozycje mają swoje wady, przy czym ta pierwsza znacznie mniejsze. Biorąc jednak pod uwagę fakt dużego dofinansowania, które udało się pozyskać na ten cel, uważam, że powinniśmy skorzystać z nadarzającej się okazji i zbudować przy Korfantego basen, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy. Od lat muszą oni przecież jeździć na baseny do innych miast, nierzadko mniejszych i dysponujących skromniejszym budżetem niż Brzeg. Wraz ze starostą Jackiem Monkiewiczem próbowaliśmy przekonać radnych PO do warunkowego poparcia tego projektu. Chodzi o zaakcentowanie swoich wątpliwości, ale jednocześnie działanie na rzecz dobra mieszkańców. Niestety radni podjęli inną decyzję, z którą stanowczo się nie zgadzamy – mówi Rachwalski.

Trudno nie odnieść wrażenia, że „Wojna o basen” jest częścią przyszłej kampanii wyborczej. Radnym związanym z Grzegorzem Chrzanowskim może zależeć na zablokowaniu inwestycji przy Korfantego. Będą mogli wówczas wypominać włodarzowi, że nie zrealizował swoich obietnic i nie potrafił przekonać rady do swoich pomysłów. Burmistrz, w przypadku wybudowania basenu, z pewnością ogłosiłby, że realizuje obietnice złożone przed poprzednimi wyborami. W przypadku zablokowania inwestycji będzie mógł z kolei na każdym kroku powtarzać jak mantrę nazwiska radnych, którzy zagłosowali przeciwko budowie basenu i w dalszym ciągu nazywać ich „hamulcowymi”, czy „radnymi na NIE”.

 Tire, Automotive parking light, Wheel, Car, Land vehicle, Vehicle, Automotive lighting, Automotive tire, Grille, Motor vehicle

Za poprawką Grzegorza Chrzanowskiego (blokującą budowę niecek basenowych) głosowali:

Grzegorz Chrzanowski, Grzegorz Surdyka, Krzysztof Grabowiecki, Piotr Szpulak, Jadwiga Kulczycka, Anna Głogowska, Ewa Kozioł, Renata Listowska, Paweł Grabowski, Bożena Szczęsna,

Przeciw głosowali:

Renata Biss, Radosław Preis, Andrzej Witkowski, Janusz Żebrowski, Dariusz Socha, Mariusz Andruchowicz, Jacek Niesłuchowski, Ryszard Różański, Kazimierz Kozłowski

Wstrzymali się: Wojciech Komarzyński