Gmina Skarbimierz
Kultura

W Żłobiźnie otwarto nową bibliotekę


We wtorek, 23 czerwca br. w Żłobiźnie odbyło się uroczyste otwarcie nowej biblioteki, która jest już piątą filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu.

Nowa biblioteka powstała w części budynków po dawnej szkole rolniczej w Żłobiźnie, które przeszły gruntowny remont w ramach zadania pn. „Utworzenie filii bibliotecznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu w
m. Żłobizna – modernizacja części pomieszczeń po byłej szkole rolniczej”.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek w latach 2016-2020 oraz dotacjom z Gminy Skarbimierz.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali m.in. Starosta Powiatu Brzeskiego Jacek Monkiewicz, Wójt Gminy Skarbimierz Andrzej Pulit oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu Andrzej Sowa. Oprócz wspomnianych osób udział w uroczystości wzięli także: Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Monika Jurek, Sołtys Żłobizny Joanna Janocha, ksiądz dziekan Stanisław Grzechynka oraz przedstawiciele Instytutu Książki w Krakowie, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, Urzędu Gminy Skarbimierz, Gminnej Biblioteki Publicznej i brzeskich instytucji kultury.

Następnie zebrani goście mogli podziwiać efekty wykonanego remontu z bliska.

Filia biblioteczna w Żłobiźnie będzie czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach: 11:00-18:00, a w piątki: 11:00-16:00.

Po zakończeniu epidemii koronawirusa bibliotekarka będzie także odwiedzać chorych w domach. Planowana jest również organizacja spotkań autorskich, wyjście na zewnątrz z biblioteką letnią oraz zajęcia artystyczne dla dzieci i dorosłych.

330 views