Aktualności

Warsztaty wokalno-aktorskie z prof. Wojciechem Malajkatem


Studenci Wydziału Jazzu PWSZ w Nysie po raz drugi mogą zdobywać dodatkowe umiejętności
i doświadczenie wokalno - aktorskie od prof. dra hab. Wojciecha Malajkata, Rektora Akademii
Teatralnej w Warszawie.

Zajęcia zorganizowano w ramach programu POWER 3.5 realizowanego
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, który ma na celu rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych. W warsztatach uczestniczyli studenci wokalistyki jazzowej oraz studenci III roku edukacji artystycznej Wydziału Jazzu PWSZ w Nysie.

Są tu wspaniali młodzi ludzie, pełni zapału. Po pandemii bardzo wygłodniali spotkań i pracy – mówi prof. Wojciech Malajkat. Podczas warsztatów wokalno- aktorskich, praktykowaliśmy tajniki warsztatowe, m.in. budowania roli, roli muzycznej, roli dramatycznej, posługiwania się słowem, gestem i wyobraźnią. 

W ramach programu POWER 3.5 realizowane są różne szkolenia i warsztaty kierowane do studentów poszczególnych specjalności. Cały program rozłożony jest na kilka lat.

Mój poprzedni bardzo intensywny kilkudniowy pobyt w PWSZ w Nysie, zaowocował częścią przedstawienia musicalowego. Praca była znakomita, jak obserwowałem, często zaskakująca
dla studentów, co mnie cieszyło. Poruszaliśmy się niestandardowo i nierutynowo.

Warto przypomnieć, że warsztaty ze studentami Wydziału Jazzu PWSZ w Nysie prowadził także kilkukrotnie dr Zbigniew Zamachowski, który w listopadzie 2019 r. wyreżyserował musical z udziałem studentów z Nysy „Po przygodę” do muzyki Romana Hudaszka - Dziekana Wydziału Jazzu PWSZ w Nysie. Wydarzenie przyjęte zostało przez publiczność owacją na stojąco. Był to doskonały przykład połączenia dydaktyki z wydarzeniem artystycznym.

Wkrótce rekrutacja na studia…

Kształcenie na kierunku jazz i muzyka estradowa PWSZ w Nysie jest realizowane poprzez poddanie muzyki analizie formy i struktury ze wskazaniem na zasób wiedzy teoretycznej i warsztat wykonawczy studenta. Student zdobywa wiedzę poprzez analizę literatury, posługiwanie się techniką instrumentalną i wokalną w interpretacji dzieł muzycznych, komponowanie i aranżowanie utworów
w różnej stylistyce i ekspresji. Ponadto poznaje także zasady i funkcjonowanie instytucji, w których będzie się w przyszłości realizował. Proces dydaktyczny ubogacony jest o liczne warsztaty, kursy, wyjazdy a nade wszystko koncerty.

Foto: PWSZ w Nysie

Podczas studiów studenci Wydziału Jazzu PWSZ w Nysie nabywają umiejętności jazzowej gry na wybranym instrumencie lub jazzowego śpiewu. 

Na specjalności realizacja dźwięku podstawowym założeniem jest przede wszystkim nauczanie studenta nowoczesnych i aktualnych technik sztuki realizacji nagłośnień i produkcji muzycznej. 

Edukacja artystyczna to specjalność, która czerpie zarówno z bogactwa muzyki klasycznej,
jak i otwartości muzyki jazzowej. Wydział Jazzu PWSZ w Nysie prowadzi współpracę z uczelniami muzycznymi w całej Polsce oraz z wybitnymi artystami, którzy przekazują swoją wiedzę naszym studentom.