Aktualności

Wewnętrzne spory w TRZB. Kością niezgody wybór nowej przewodniczącej?


Nie milkną echa ostatnich wyborów na szefa Towarzystwa Rozwoju Ziemi Brzeskiej. Choć od walnego zgromadzenia minęły dwa miesiące, to wewnętrzny spór pomiędzy przedstawicielami jednego z najstarszych tego typu stowarzyszeń w powiecie, zaognia się coraz bardziej. Podłożem konfliktu ma być ostatni wybór przewodniczącej i udział w głosowaniu osób nieuprawnionych. Nowa szefowa Towarzystwa, Genowefa Prorok odpiera wszystkie zarzuty tłumacząc, że całą procedurę przygotował poprzedni zarząd, ale na chwilę obecną nie chce powtórki wyborów.

Doszło do podobnej sytuacji, jak ostatnio podczas wewnętrznych wyborów w brzeskiej Platformie Obywatelskiej – mówi nam anonimowo jeden z członków TRZB. – Podczas wrześniowego walnego zgromadzenia głosowały osoby, które nie były członkami na dzień wyborów. Nowa przewodnicząca nie wygrała z ogromną przewagą, a można powiedzieć, że wygrała jednym głosem, który mógł przesądzić w zmianach w zarządzie naszego Towarzystwa.

Zdaniem części członków stowarzyszenia, można było od razu zareagować. W protokole zebrania znalazła się adnotacja, że podczas głosowania wystąpiły wady, które należało natychmiast usunąć. 1/5 członków Towarzystwa Rozwoju Ziemi Brzeskiej, a wśród nich zasłużeni przedstawiciele, wystosowała wniosek, zgodnie ze statutem, by wybory powtórzyć.

Genowefa Prorok, wybrana nową szefową TRZB, nie chce jednak tego zrobić, nie chce powtórki i utrudnia całą sytuację. Wręcz powiedziałbym, że uparła się i nie będzie chciała tego zrobić. W ramach protestu kilku członków zarządu stowarzyszenia zrezygnowało z funkcji, a jedna osoba złożyła wniosek o całkowite wykreślenie go z TRZB – słyszymy od naszego anonimowego rozmówcy.

Sama zainteresowana odpiera wszelkie zarzuty. W odpowiedzi na zadane przez redakcję pytania czytamy, że wybory przygotowywały poprzednie władze.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze przygotowywane było przez poprzedni Zarząd TRZB i poprzednią Przewodniczącą TRZB. Zgodnie z obowiązującą procedurą nowa Przewodnicząca TRZB została wybrana większością głosów w tajnym głosowaniu, co potwierdziła powołana w tym celu komisja skrutacyjno-wyborcza i wyniki wyborów potwierdzone zostały w protokole wyborczym – tłumaczy Genowefa Prorok.

Nie wiadomo jednak, czy do powtórnych wyborów w Towarzystwie Rozwoju Ziemi Brzeskiej dojdzie. W odpowiedzi na nasze pytanie nie uzyskujemy jasnej deklaracji.

W obecnej chwili trwa analiza dokumentacji, a w szczególności deklaracji członkowskich członków zwyczajnych TRZB. Konieczne jest ustalenie faktycznej liczby członków Towarzystwa. Te działania zapewnią w przyszłości uniknięcie jakichkolwiek błędów i pozwolą na prawidłowe zorganizowanie nowych wyborów” - wyjaśnia Genowefa Prorok.

Grupa członków Towarzystwa poinformowała brzeskie starostwo o nieprawidłowościach podczas wyborów. Jak ustalił Głos Powiatu, samorząd mający nadzór nad stowarzyszeniami, wezwał do złożenia wyjaśnień i dokumentów w tej sprawie. Powiat czeka na odpowiedź ze strony nowej przewodniczącej.

Liczymy na to, że pani Genowefa ugnie się i powtórzy wybory. Skoro wybory odbyły się prawidłowo, to nie ma się czego bać. Ubolewam tylko nad tym, że nasze Towarzystwo ma być postrzegane, jako społeczno-charytatywne, a nie polityczne, tak jak się dzieje teraz. Chcemy nadal współpracować ze wszystkimi – mówi na koniec rozmowy jeden z wieloletnich członków TRZB.

Przypomnijmy, że Genowefa Prorok w trakcie walnego zgromadzenia we wrześniu przedstawiła szeroki plan działań Towarzystwa. Wśród nich jest m.in. pomoc potrzebującym oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi i współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami. Z kolei Towarzystwo Rozwoju Ziemi Brzeskiej działa już na terenie miasta ponad 20 lat.

Do tematu będziemy wracać.