Aktualności
Kultura

Wiosenne wianki w wykonaniu seniorów z gminy Lubsza


Najstarsi mieszkańcy gminy Lubsza, w ramach projektu „Kultura u Seniora” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy, wykonywali wiosenne wianki. W trzecim etapie projektu, który jest współfinansowany przez Fundację PZU, bierze udział 50 mieszkańców Czepielowic, Dobrzynia, Szydłowic, Błot oraz Lubszy.

Założeniem projektu „Kultura u Seniora” jest urozmaicenie czasu wolnego seniorów

Głównym założeniem projektu „Kultura u Seniora” jest urozmaicenie czasu wolnego seniorów, którzy ze względu na pandemię Covid-19 spędzają go w domach. Ważnym aspektem jest również przeciwdziałanie samotności i brakowi zajęć dodatkowych. Po wykonaniu swoich prac seniorzy fotografują je, a następnie przesyłają do GOK-u za pośrednictwem e-maili. W przypadku, gdy któraś ze starszych osób nie potrafi korzystać z internetu, o pomoc może poprosić młodszych członków rodziny, np. wnuczęta, a przy okazji zapoznać się z funkcjonowaniem sieci internetowej, a także samych komputerów.

Taka współpraca seniorów z młodszymi pokoleniami to także jedno z założeń przedsięwzięcia.

Projekt „Kultura u Seniora”, którego całkowita wartość wynosi 12,5 tysiąca zł, potrwa do sierpnia 2021 r. 

Na zakończenie każdy z uczestników otrzyma upominek, a jeżeli restrykcje związane z pandemią koronawirusa to umożliwią, przewidziane jest również uroczyste podsumowanie projektu, podczas wspólnego spotkania jego uczestników. 

Tomasz Kubiak