Aktualności
Brzeg
Powiat brzeski

Wiosna?


Według kalendarza mamy ciągle zimę, a tymczasem za oknem śpiewają ptaki, w ogrodach kwitną krokusy, a na drzewach zawiązują się pąki. Przyroda nie sugeruje się kalendarzem i nie czeka na ogłoszenie wiosny w Sejmie. Pory roku potrafią zaskakiwać nie tylko drogowców.

Czy zatem mamy już wiosnę?

Według Wikipedii:

Za wiosnę klimatyczną przyjmuje się ten okres roku, w którym średnie dobowe temperatury powietrza wahają się pomiędzy 5 a 15°C. Zasadniczo wiosnę poprzedza zima, jednak pomiędzy tymi okresami znajduje się klimatyczny etap przejściowy − przedwiośnie. Za początek wiosny fenologicznej przyjmuje się początek wegetacji oraz kwitnienie przebiśniegów i krokusów.

Mamy więc wiosnę kalendarzową, klimatyczną i fenologiczną. Dla uściślenia – fenologiczne pory roku są to fazy rozwojowego cyklu przyrody.

Wyznaczane są przez zjawiska zachodzące w przyrodzie ożywionej: kiełkowanie, kwitnienie, rozwój liści, rozsiewanie nasion, zrzucanie liści, odloty ptaków, zapadanie w sen zimowy. Fenologiczne pory roku są ściśle związane z warunkami pogodowych. Dlatego czas ich trwania w poszczególnych latach jest różny.

Powtarzając dalej za Wikipedią Na podstawie obserwacji fenologicznych w strefie klimatu umiarkowanego można wyróżnić 8 do 10 głównych, fenologicznych pór roku.

  1. Przedwiośnie (zaranie wiosny)
  2. Pierwiośnie (wczesna wiosna)
  3. Wiosna (pełnia wiosny)
  4. Wczesne lato
  5. Lato (pełnia lata)
  6. Późne lato
  7. Wczesna jesień
  8. Jesień (pełnia jesieni, złota jesień)
  9. Późna jesień
  10. Zima

Jak więc z powyższego wynika mamy już wiosnę klimatyczną i fenologiczne przedwiośnie. Pierwsze krokusy zauważyłem już przed tygodniem w ogrodzie mojej mamy (dawna cegielnia w Grodkowie). Według prognoz długoterminowych nadchodzi ocieplenie. Nie rozstawajmy się jednak zbyt pochopnie z zimowymi oponami w naszych samochodach, gdyż aura na przedwiośniu może być bardzo kapryśna.

Janusz Pasieczny

442 views