Powiat brzeski

Wotum zaufania i absolutorium


Wczoraj (tj. 25.06.2020 r.) na Sesji Rady Powiatu Brzeskiego zdecydowaną większością głosów Zarząd Powiatu na czele ze starostą Jackiem Monkiewiczem otrzymał wotum zaufania. Radni udzielili również absolutorium i pozytywnie ocenili wykonanie budżetu za rok 2019. Starosta serdecznie podziękował zarządowi, radzie, skarbnikowi oraz wszystkim naczelnikom, kierownikom i pracownikom starostwa, dyrektorom i pracownikom jednostek powiatu brzeskiego za ich wkład i zaangażowanie w pracę na rzecz naszego powiatu.

358 views