Aktualności

Wycięty zostanie jeden z dębów z alei pomników przyrody przy ul. Wolności w Brzegu


W sobotę (23 października) zostanie wycięty jeden z dębów znajdujący się w alei pomników przy ul. Wolności w Brzegu. Prowadzone na bieżąco obserwacje oraz wykonana kolejna ekspertyza w zakresie próby wytrzymałości i statyki drzewa wykazały konieczność dokonania wycinki dębu ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

W roku 2017 w części odziomkowej pnia drzewa stwierdzono owocniki grzybów z gatunku błyskoporek płaczący oraz lakownica spłaszczona. Oba rozkładają drewno wewnątrz odziomka, korzenia palowego i korzeni II rzędu. W związku z powyższym podjęto działania w celu ratowania i zabezpieczenia drzewa. 

Na zlecenie Urzędu Miasta w  Brzegu zostały przeprowadzone badania drzewa oraz sporządzone ekspertyzy. Na podstawie zaleceń zawartych w przedłożonych ekspertyzach dendrologicznych wykonano zabiegi mające na celu poprawę bezpieczeństwa w okolicy drzewa, poprzez wykonanie cięć redukujących koronę. Wykonano również prace zapewniające poprawę warunków struktury podłoża i właściwości gruntu przez napowietrzenie, nawożenie oraz wprowadzenie roślinności okrywowej.

Władze miasta zapewniają, że w tym miejscu zasadzone zostanie nowe drzewo.

Wycinka odbywa się w związku z Uchwałą Nr XXVI/318/2021  Rady Miejskiej Brzegu z dnia 08.04.2021 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody jednego drzewa z gatunku dąb szypułkowy, stanowiącego element pomnika przyrody – Alei dziesięciu dębów szypułkowych,  na podstawie decyzji Starosty Brzeskiego nr OŚ.613.60.2021.JZ z dnia 21.05.2021 roku.