Aktualności
Kultura

Z cyklu: „Pióro pamięci. Ocalić od zapomnienia. Wspominamy Janusza Wójcika” cz. 2


Ostatnie dzieło śp. Janusza Wójcika, a więc tom pt. „Wiersze wybrane”, powoli dociera do jego przyjaciół, literatów, którzy w odpowiedzi wysyłają swoje wspomnienia. Dzięki życzliwości i nieocenionej pomocy Pani Romany Więczaszek z Klubu Literackiego „Brzeg” oraz rodziny zmarłego, postanowiliśmy opublikować część z nich. Czytając je przypomniało mi się pewne zdanie,
a mianowicie, że prawdziwi przyjaciele są jak blizny i zostają z nami na zawsze.
To prawda i te piękne słowa, skierowane przez poetów do swojego zmarłego przyjaciela, są na to naocznym dowodem.

Edmund Borzemski

„Wiersz dla przyjaciela”

pamięci Janusza Ireneusza Wójcika

W niedzielę rano

Na skrzydłach wierszy

Polecieliśmy obaj

Na spotkanie z Różewiczem.

Niedokończone śniadanie

Pozostało na stole,

A my obaj

Zasłuchani w Jego wiersze –

Szukaliśmy innych światów.

Tymczasem

Ten niepoetycki świat

Biegł obok trotuarami ulic:

Moja kuzynka,

Gdzieś w okolicach Kolonii

92-letniej staruszce

Rozczesywała włosy,

A ktoś inny łodzią Charona

Przepływał właśnie

Na drugi brzeg Styksu.

Zamknąłem książkę,

Pełną Twoich wierszy Przyjacielu.

Spojrzałem za horyzont

Szukając naszego świata.


Edmund Borzemski – mieszka w Korfantowie; poeta, historyk, krytyk literacki, animator kultury. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu. Posiada duży dorobek pisarski: ponad dziesięć książek poetyckich, publikacje w prasie literackiej i lokalnej oraz w licznych antologiach. Jest inicjatorem Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci” organizowanym przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Zaangażowany, wraz ze swoją mamą Stanisławą (Edmund jest osobą niepełnosprawną), w liczne działania: spotkania z poezją wśród młodzieży, także z dorosłymi, działania dla regionu. Corocznie uczestniczył w Najeździe Poetów na Zamek Piastów w Brzegu, ufundował nagrodę w Turnieju Poetyckim. Niestety, z powodu śmierci organizatora Janusza Ireneusza Wójcika najazd w roku 2019 był ostatnim. Edmund jest członkiem Związku Literatów Polskich, krakowskiej Konfraterni Poetów,  Niemodlińskiego Towarzystwa Regionalnego oraz Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Opolu. Najważniejsze wyróżnienia: Tytuł „Zasłużony dla Gminy Korfantów”, Honorowy Obywatel Gminy Łambinowice” i Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego – za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.


Bernadeta Krawiec

„List do śp. Janusza Wójcika”

Otrzymałam od Twojej Mamy

„Wiersze wybrane” Twojego autorstwa

i kartkę zawierającą matczyne wyznanie

„Ku pamięci mojego syna śp. Janusza”

oraz podziękowanie.

Kartka skierowana jest do mnie

ale podziękowanie z pewnością do Ciebie,

za każde Twoje słowo wypowiedziane,

za każdy wiersz,

w którym wędrujesz po wielu

miejscach na świecie, po swoim mieście,

by wrócić do własnego ogrodu,

gdzie czekają bliscy.

Twoje zwierzenia ukryte w wersach,

uwielbienie Miłosiernego i Jego Matki

oraz Twojej ziemskiej Matki,

każde słowo zapisane w wierszach,

przypominają Ciebie

i odkrywają na nowo.

Po każdym otwarciu książki

następuje spotkanie z chwilowo nieobecnym,

ale zapamiętanym przez wielu przyjaciół

w kraju i poza granicami.

W wielu miejscach zostawiłeś cząstkę siebie,

w poezji swoją duszę,

wśród przyjaciół oczekiwanie

na Twój głos i spotkanie.


Bernadeta Krawiec – Urodziła się w 1953 r. w Wiśle Wielkiej, w powiecie pszczyńskim. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach, mieszkanką Oświęcimia, emerytką. Należy do Amatorskiej Grupy Twórczej w Strumieniu oraz do Stowarzyszenia Kulturalnego „Wiklina znad Skawy”. Wydała trzy autorskie tomiki: „Przyroda piórem malowana”, „Słowem po mapie”
i „Akrostychy”. Jej wiersze były publikowane w wielu antologiach w kraju oraz za granicą. Jest współautorem książek pt. „Współistnienie”, „Narodziny Nowej Ery”, „Światłem i słowem”, „Malarsko-poetyckie rendez-vous Na opak”.  W swej poezji stosuje m. in. krótką formę poetycką w układzie 5-7-5 sylab. Jest laureatką wielu nagród w konkursach literackich. Brała kilkakrotnie udział w Festiwalach Poezji
i Biesiadach Literackich w Polsce oraz w Festiwalach Poezji w Wilnie, Płowdiwie, Broumovie, czy Londynie.

Reklama
215 views