Lewin Brzeski

Zabytkowy kościół ewangelicki pw. św. Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim będzie remontowany


Kościół ewangelicki pw. św. Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim to jeden z najważniejszych zabytków w powiecie brzeskim. Po latach popadania w ruinę, staraniem gminy Lewin Brzeski, zostanie poddany remontowi. Władze gminy otrzymały właśnie środki na rozpoczęcie pierwszych, bardzo ważnych prac renowacyjnych. 

Zamierzone prace dotyczyć będą konserwacji zabytkowego kościoła ewangelickiego pw. św. Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim w zakresie remontu konstrukcji dachowej i wymiany jego pokrycia oraz remontu empor. Zakres ten uwzględnia priorytetowe potrzeby inwestycyjne mając na względzie zinwentaryzowany stan techniczny obiektu oraz będzie stanowił pierwszą z inwestycji związanych z jego całościową renowacją. 

– Ochrona dziedzictwa kulturowego budynku zabytkowego kościoła poewangelickiego” w dniu 30 czerwca br. został zakwalifikowany do otrzymania przedmiotowego dofinansowania w kwocie niemal 300 tys. zł. – poinformował burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara.

Prace w ramach projektu zostaną przeprowadzone w oparciu o uzgodnienia z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Budynek kościoła objętego projektem pochodzi z XIV w. i jest uznawany za najcenniejszy zabytek gminy. Jego historyczną wartość podkreślają liczne wartościowe detale architektoniczne (m.in. ołtarz, ww. empory, kamienne nagrobki), wpis do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych pod nr 602/59 z 22 października 1959 r. i lokalizacja w strefie A ochrony konserwatorskiej. 

Z uwagi na znaczną degradację obiekt obecnie jest wyłączony z powszechnego i nieograniczonego użytkowania. W ramach projektu planuje się także realizować rozwiązania zmierzające do zwiększenia dostępności do obiektu i informacji o nim, w tym uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.

433 views