Policja

Zachęcamy młodych brzeżan do zapoznania się z ofertą służby w Policji


Każdy kto myśli o tym, aby robić w życiu coś ciekawego i pomagać innym, już teraz może rozpocząć rekrutację do służby w Policji. Pierwszy krok to złożenie dokumentów w Zespole ds. Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu. Tym razem do zapoznania się z naszą ofertą zachęcali młodzi adepci.

Służba w Policji jest odpowiedzialna i wymagająca. Dla ludzi, którzy chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi i realizować się w formacji umundurowanej. Każdy kto zdecyduje się na taką ścieżkę zawodową może liczyć na stabilne zatrudnienie, wysoki poziom nauczania i możliwość doskonalenia zawodowego, a także awansowania w stopniu i na stanowisku. Policjanci mają również prawo do dodatkowych świadczeń takich jak dofinansowanie do urlopu, zwrot kosztów dojazdu czy ekwiwalent za umundurowanie. To także możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby.

Na początku jednak trzeba przejść kurs w jednej z policyjnych szkół. Wtedy już otrzymują wynagrodzenie, które po podwyżkach wynosi około 2 800 złotych netto. Po 6 miesięcznym szkoleniu, zarobki policjantów przekraczają średnio 3 800 złotych. Kolejne awanse w służbie wiążą się ze wzrostem wynagrodzenia. Natomiast podczas kursu młodzi adepci zdobywają wiedzę i umiejętności, które przydadzą im się w codziennej służbie. W tym czasie dowiedzą się jak zabezpieczyć miejsce i ustalić okoliczności zdarzenia, zapewnić porządek i bezpieczeństwo publiczne, a także jak podjąć interwencję. Nabędą też umiejętności strzeleckie i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego. Zapoznają się z procedurami poszukiwania osób i rzeczy, ujawnianiem sprawców przestępstw, a także prowadzeniem czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Tym razem nasi młodzi funkcjonariusze zachęcali do zapoznania się z ofertą służby w Policji. Dla chętnych była to okazja do tego, by dowiedzieć się, jakie wymagania muszą spełniać kandydaci na przyszłych policjantów oraz gdzie i jakie dokumenty powinni złożyć.

Złożenie dokumentów jest możliwe w Zespole ds. Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu przy ul. Robotniczej 10, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu: nr tel. 47 8633 468 . Więcej o rekrutacji dowiesz się również tutaj : http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/KWO/rekrutacja-do-sluzby-w

Kilka cennych informacji dla tych, którzy chcą rozpocząć proces rekrutacji:

  • Kandydatów do służby w Policji, przystępujących do etapów postępowania kwalifikacyjnego, prosimy o posiadanie przy sobie przedmiotów ochrony osobistej umożliwiających zakrycie ust i nosa, a także rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk.
  • W przypadku realizowania etapu testu wiedzy i testu sprawności fizycznej w szkołach Policji, przedmioty ochrony osobistej umożliwiające zakrycie ust i nosa, a także rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, kandydaci będą zobowiązani używać w pomieszczeniach zamkniętych szkoły z wyjątkiem rozgrzewki, zapoznania się z torem przeszkód oraz w trakcie testu sprawności fizycznej.
  • Podyktowane jest to koniecznością zapewnienia reżimu sanitarno-epidemicznego, w związku ze stanem epidemii wirusa SARS-CoV2, w celu zapewnienia bezpieczeństwa kandydatom oraz funkcjonariuszom i pracownikom Policji.
538 views