Aktualności
Brzeg

Zakończenie roku szkolnego w ZSB w Brzegu


Dzisiaj żegnamy rok szkolny 2019/2020, który był inny niż wszystkie, który był czasem wyjątkowym
i niełatwym, ale i czasem wytężonej pracy i nauki.

To jest inne niż dotychczas zakończenie roku szkolnego: bez uroczystego apelu, bez sztandaru, bez akademii. Epidemia spowodowała, że dzisiejszy dzień podzielony został na odpowiednie bloki godzinowe, w których uczniowie i absolwenci otrzymywali świadectwa. Świadectwa wręczane
z zachowaniem środków bezpieczeństwa – wręczali wychowawcy klas.

Każdego roku żegnamy III klasy szkoły branżowej – w tym roku szkołę ukończyło 31 uczniów. Uczniowie dwóch klas branżowych mieli okazję po raz ostatni spotkać się ze swoimi kolegami, podziękować nauczycielom i wychowawcom za trud włożony w ich wychowanie.

Gratulujemy wszystkim ukończenia szkoły i życzymy powodzenia na egzaminach zawodowych oraz pomyślności w dorosłym życiu.

Zakończenie roku szkolnego jest okazją do podziękowań Nauczycielom za wkład w rozwój wiedzy, kompetencji, umiejętności i kształtowania postaw naszych uczniów – mówi Renata Jabłońska-Denes, dyrektor szkoły.

Dziękuję Radzie Rodziców za współpracę i pomoc. Dziękuję Rodzicom i Opiekunom za wspieranie swoich dzieci w procesie edukacji. Dziękuję Uczniom, za waszą pracowitość. Gratuluję osiągnięć
i wyników– dodaje dyrektor ZSB w Brzegu.

Jestem dumna z przyznanych tak licznie nagród i dyplomów młodzieży wyróżniającej się w różnych dziedzinach nauki, sportu oraz działalności społecznej i artystycznej. To świadczy o tym, że nasza młodzież jest najlepsza, otwarta i bardzo kreatywna.

Życzymy wszystkim Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom udanych wakacji i mówimy „do zobaczenia”, żywiąc nadzieję, że za dwa miesiące spotkamy się w murach ZSB w Brzegu, pełni energii do dalszej pracy i nauki. 

Monika Wojciechowska  

524 views