Aktualności
Kultura

Zapraszamy na I Mityng Poetycki im. Janusza Wójcika


Stowarzyszenie Razem Dla Powiatu Brzeskiego wraz z Klubem Wojskowym 1. Pułku Saperów w Brzegu zapraszają na konkurs recytatorski, będący jednocześnie I Mityngiem Poetyckim im. Janusza Wójcika. Wydarzenie zaplanowano na czwartek (4 listopada) o godzinie 9:00 w Sali Pinottiego Zamku Piastów Śląskich.

I Mityng Poetycki im. Janusza Wójcika

Konkurs recytatorski, będący I Mityngiem Poetyckim im. Janusza Wójcika, rozpocznie się w czwartek (4 listopada) o godzinie 9:00 w Sali Pinottiego Zamku Piastów Śląskich, a Patronat Honorowy nad nim objęli: Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Starosta Powiatu Brzeskiego Jacek Monkiewicz oraz Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak.

Wydarzenie zostało podzielone na dwie kategorie wiekowe: klas 5-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy każdej z nich będą mieli za zadanie recytację wybranego utworu autorstwa śp. Janusza Wójcika. Ich wystąpienia oceni profesjonalne Jury, a trzech najlepszych uczestników otrzyma nagrody ufundowane m.in. przez Gminę Brzeg, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Starostwo Powiatu Brzeskiego.

Ponadto przewidziane są wyróżnienia specjalne, a żaden z uczestników nie wyjdzie tego dnia z pustymi rękami, ponieważ otrzyma pamiątkowy dyplom i najnowszy tomik poezji autorstwa Janusza Wójcika.

Konkurs uświetnią także wyjątkowe występy artystów z Klubu Wojskowego 1. Pułku Saperów w Brzegu oraz poetów – z Klubu Literackiego Brzeg i Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Opolu. 

Zapraszamy wszystkich z Państwa do udziału i wspominania nietuzinkowej postaci, jaką bez wątpienia był Janusz Wójcik. W tym celu przygotowana zostanie także drobna, okolicznościowa wystawa.

Każdego, kto zechce dodać do niej coś od siebie, zabrać głos, albo może krępuje się wystąpienia publicznego i chciałby nam podesłać kilka słów swoich wspomnień związanych z Januszem Wójcikiem, zachęcamy do kontaktu na adres mailowy: razemdlapowiatubrzeskiego@gmail.com

Janusz Ireneusz Wójcik był człowiekiem kultury, poetą oraz doświadczonym samorządowcem. Urodził się 2 czerwca 1961 roku we Wrocławiu. Absolwent wrocławskiej Akademii Rolniczej. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie samorządu na Uniwersytecie Wrocławskim i zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na początku lat 90. XX w. założył w Brzegu studio lokalne Radia Opole, będąc zarazem jego pierwszym korespondentem. Następnie pełnił funkcję Dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury, a od 1999 roku, przez 16 lat – Dyrektora Departamentu Kultury w opolskim Urzędzie Marszałkowskim. Ostatnie lata przepracował w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, pełniąc jednocześnie, od 2019 roku, funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu. Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć śp. Janusza Ireneusza Wójcika, jednak warto wspomnieć jego aktywność w rozwijaniu dobrych relacji: polsko-węgierskich, polsko-czeskich oraz polsko-litewskich, w czym zdecydowanie pomagały mu wybitne zdolności oratorskie. 

Za ponad 20 lat zaangażowania w popularyzowanie wspólnych wątków historycznych polsko-węgierskich, jak i tych bardziej współczesnych, związanych ze współpracą samorządów opolskich z komitatem Fejér, 20 sierpnia 2019 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Székesfehérvár. 

Był znakomitym organizatorem. Przez 30 lat organizował międzynarodowe Najazdy Poetów na Zamek Piastów Śląskich, ściągające rokrocznie ok. 150 twórców z różnych krajów europejskich.

Przez 16 lat współtworzył Wojewódzki Konkurs Poezji Patriotycznej i Religijnej im. ks. ppłk. Zbigniewa Stefaniaka pod hasłem „Fides et Patria”, czyli „Wiara i Ojczyzna”.

Organizował także Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki, na który zjeżdżali polonusi z przeróżnych zakątków świata. 

W 2020 roku ukazał się najnowszy tomik „Wiersze wybrane” (wyd. Wrocławskie Wydawnictwo „Akwedukt”), będący zbiorem wierszy autorstwa śp. Janusza Ireneusza Wójcika – od debiutu w 1991 roku u Lothara Herbsta, po wiersze najnowsze. 

Współpracował z renomowanym miesięcznikiem społeczno-kulturalnym „Śląsk”, a także wieloma innymi czasopismami literackimi. 

Ponadto za dokonania twórcze i pracę na niwie kultury był wielokrotnie odznaczany, m.in.: nagrodą Wojewody Opolskiego, Złotą Spinką – nagrodą „Nowej Trybuny Opolskiej”, odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, honorowym medalem Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej oraz nagrodą miesięcznika literackiego „VÁR”  Towarzystwa Literackiego im. Vőrősmarty Michaly w Székesfehérvár.