Aktualności
Zapytaj Prawnika

Zapytaj prawnika: zmarnowany urlop


Odpowiada adwokat Agnieszka Wierzchowska
Kancelarie Prawne Karnatowski Wierzchowska

W dzisiejszym numerze publikujemy odpowiedź na pytania czytelnika dotyczące roszczeń z tytułu
zmarnowanego urlopu.
Stan faktyczny opisany przez czytelnika: Kobieta, 38 lat, planuje wakacje. Zamierza skorzystać z oferty biura podróży. Ponieważ jej znajomi niedawno wrócili z wakacji w Grecji bardzo rozczarowani (narzekali głównie na brud i robactwo w hotelu), chce wiedzieć, czy i ewentualnie jakie przysługują jej uprawnienia na wypadek, gdyby okazało się, że jej urlop również będzie nieudany.


Pytania zadane przez czytelnika:

  1. Czy to prawda, że biuro podróży nie odpowiada za wykonanie usługi przez hotel?

2. Jakie uprawnienia przysługują podróżnemu, gdy okaże się, że usługa nie jest realizowana w sposób o którym zapewniał organizator? O czym trzeba pamiętać?


Odpowiedzi na pytania:

ad.1
Odpowiedzi na powyższe pytania czytelniczki znajdziemy w ustawie o usługach turystycznych i
powiązanych usługach turystycznych. Organizator imprezy turystycznej (najczęściej biuro podróży) ponosi odpowiedzialność nie tylko za usługi wykonywane osobiście, ponosi ją także za inne podmioty, których usługi są objęte umową z klientem (hotel). Organizatorzy mają obowiązek usunięcia zgłaszanych niezgodności pomiędzy przedstawioną podróżnemu ofertą a tym, co faktycznie jest świadczone. Zatem w przypadku, gdy zastana na miejscu rzeczywistość odbiega od tego, co oferował organizator, urlopowicz powinien go o tym fakcie niezwłocznie zawiadomić. Zgłoszenie niezgodności daje organizatorowi możliwość podjęcia odpowiednich działań w celu ich usunięcia.
Wskazać również trzeba, że ewentualny brak możliwości podjęcia działań naprawczych przez organizatora lub ich wysokie koszty nie znoszą jego odpowiedzialności. W takiej sytuacji powstaje obowiązek obniżenia ceny za czas, w którym niezgodność występowała.
Natomiast, organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności, jeśli udowodni, że winę za niezgodność ponosi podróżny albo winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć albo niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami (art. 50 ust. 3 pkt 1-3 wspomnianej ustawy).


ad. 2
Niezależnie od wspomnianego wyżej uprawnienia do obniżenia ceny za usługę, podróżny ma prawo domagać się odszkodowania (za straty majątkowe) oraz zadośćuczynienia (za krzywdy) w związku z zaistniałymi niezgodnościami w wyniku działań bądź zaniechań organizatora imprezy. Jako przykład można tu wskazać poniesione przez turystę koszty dodatkowego wyżywienia, transportu czy noclegu.
Natomiast zadośćuczynienie ma na celu skompensować szkodę niematerialną, jaką jest „zmarnowany urlop”. W orzecznictwie wskazuje się, że urlop zmarnowany to urlop powodujący powstanie strat moralnych, objawiających się poczuciem dyskomfortu, niepokoju, obaw, niedogodności, których turysta nie powinien odczuwać z uwagi na charakter umowy, zwalniającej go od wszelkich trosk, związanych z urlopem, a także rozczarowaniem, niespełnieniem przyrzeczeń wakacji oferowanych przez przedsiębiorstwo turystyczne, utratą przyjemności z podróży. Oba roszczenia są od siebie niezależne. Zatem jeśli ponieśliśmy dodatkowe, nieplanowane koszty oraz w trakcie urlopu doznaliśmy strat moralnych, możemy dochodzić zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia.

Adwokat Agieszka Wierzchowska
Zawód adwokata wykonuje od 2014 r. Swoje doświadczenie zdobywała już w trakcie studiów, pracując w renomowanych wrocławskich kancelariach adwokackich, a następnie odbywając aplikację
adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Udziela porad prawnych oraz reprezentuje klientów w postępowaniach (przedsądowych i sądowych) głównie z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego oraz karnego. Uwielbia jazdę konną, narciarstwo i praktykuje jogę.


Radca prawny Błażej Karnatowski
Prowadzi kancelarię radcowską od 2013 r. Wcześniej zdobywał doświadczenie w kancelarii prawnej
Iurico z Wrocławia. Ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie aplikację radcowską
w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców,
szeroko rozumianych sprawach handlowych (m.in. dot. kredytów frankowych), cywilnych i pracowniczych, biorąc udział w wymagających postępowaniach sądowych. Prywatnie zajmuje się żeglarstwem, nurkowaniem oraz jazdą konną.

Reklama
260 views