Zapytaj Prawnika

Zapytaj prawnika


GłosPowiatu24 rozpoczyna publikację serii porad prawnych. W każdym numerze postaramy się przedstawić opis rozwiązania jednego z problemów prawnych z wybranych pytań przesłanych nam przez czytelników. Pytania wraz z krótkim opisem wszystkich niezbędnych informacji (bez danych) prosimy przesyłać na adres email gazety: zapytajprawnika@glospowiatu24.pl

Odpowiedzi na pytania czytelników udzielane będą przez profesjonalnych prawników adwokat Agnieszkę Wierzchowską oraz radcę prawnego Błażeja Karnatowskiego prowadzących kancelarię w Brzegu pod marką Karnatowski Wierzchowska Kancelarie Prawne

W dzisiejszym numerze publikujemy odpowiedź na pytania przedstawione przez czytelnika w następujący sposób: 

Stan faktyczny opisany przez czytelnika

Kobieta 74 lata (wdowa), zmarła jej siostra, która była panną bez dzieci. Wraz ze mną miała pięcioro rodzeństwa, z których jeszcze żyje dwójka. Pozostawiła po sobie majątek w postaci starego domu oraz 2 ha pola, za które normalnie trzeba płacić podatek od nieruchomości.

Pytania zadane przez czytelnika: 

  1. Czy zobowiązania, wynikające z nieopłacenia podatków po jej śmierci przechodzą na spadkobierców? 
  2. Czy mam obowiązek przyjąć spadek i w jaki sposób? 
  3. Co się stanie z majątkiem, jeżeli nikt ze spadkobierców nie przyjmie spadku?

Czy zobowiązania, wynikające z nieopłacenia podatków po jej śmierci przechodzą na spadkobierców? 

Odpowiedzi na pierwsze z pytań czytelnika należy poszukiwać przede wszystkim w art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej (dalej: o.p.). Zgodnie z tym przepisem spadkobiercy podatnika, jako jego następcy prawni, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Również te, które wynikają z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego. Zasady odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązanie podatkowe są takie same jak zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Zatem tak, zobowiązana wynikające z niepłacenia podatków przez spadkodawcę, przechodzą na jego spadkobierców.

Trzeba jednak pamiętać, że do odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (k.c.) o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe (art. 98 § 1 o.p.). W przypadku prostego przyjęcia spadku spadkobiercy podatnika ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczeń, z całego swojego majątku (art. 1031 § 1 i art. 1030 zd. 2 k.c.). W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe całym swoim majątkiem, lecz tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku (aktywa). Gdy spadkobierca odrzuci spadek, nie odpowiada za długi spadkowe, w tym także za należności podatkowe spadkodawcy.

Czy mam obowiązek przyjąć spadek i w jaki sposób?

Spadkobierca nie ma obowiązku przyjmowania spadku. Spadkobierca ma możliwość podjęcia jednej z trzech decyzji. Może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić (art. 1013 i nast. k.c.). Czytelnik musi pamiętać o tym, że oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Po tym terminie spadkobierca nabywa spadek z mocy prawa. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem, lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Natomiast brak złożenia przez spadkobiercę oświadczenia ww. terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

Czytelnik powinien wziąć także pod uwagę, że w przypadku śmierci jednego ze spadkobierców ustawowych, udział spadkowy, który przypadałby takiej osobie, przypada dzieciom zmarłej osoby w częściach równych. Odpowiedni przepis znajduje się w art. 931 k.c. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.  

Co się stanie z majątkiem, jeżeli nikt ze spadkobierców nie przyjmie spadku?

Jeśli wszyscy spadkobiercy zmarłego odrzucą spadek, pozostawiony przez niego majątek przejdzie na własność Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 935 k.c. „W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu”. 

Adwokat Agnieszka Wierzchowska
Zawód adwokata wykonuje od 2014 r. Swoje doświadczenie zdobywała już w trakcie studiów, pracując w renomowanych wrocławskich kancelariach adwokackich, a następnie odbywając aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Udziela porad prawnych oraz reprezentuje klientów w postępowaniach (przedsądowych i sądowych) głównie z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego oraz karnego.
Uwielbia jazdę konną, narciarstwo i praktykuje jogę.
Radca prawny Błażej Karnatowski 
Prowadzi kancelarię prawną od 2013 r. Wcześniej zdobywał doświadczenie w kancelarii prawnej Iurico z Wrocławia. Ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Zajmuje się obsługą przedsiębiorców oraz wymagającymi postępowaniami sądowymi, w szczególności z dziedziny spraw handlowych, a także cywilnych.
Prywatnie zajmuje się żeglarstwem, nurkowaniem oraz jazdą konną. 
Reklama
704 views